Охорона праці очима інженера з охорони праці

Охорона праціОхорона праці тісно пов’язана з широким спектром дисциплін та сфер діяльності, серед яких медицина, психологія, епідеміологія, фізіотерапія, реабілітація, ергономіка, юриспруденція, людський фактор і багато іншого. Тобто охорона праці включає в себе надзвичайно багато всього. Це розуміє людина, яка відповідає за охорону праці на підприємстві. І чим більше підприємство, більша на ньому кількість обладнання, техніки, видів робіт – тим з ширшим колом обов’язків доводиться стикатися цій людині. Хоча, вивчаючи Закон України «Про охорону праці», здається, що все відносно просто і зрозуміло, але, насправді, цей Закон є лише вершиною височезної піраміди нормативно-правових актів. Виходячи з ЗУ «Про охорону праці»: Охорона праці – це система різного роду заходів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності. Видно, що це дуже узагальнене поняття, але важко уявити на скільки, якщо не доводилось глибоко вникати. У світовій практиці поняття «охорони праці» має дещо різні визначення (тлумачення), але суть зводиться до одного – це, в першу чергу, забезпечення безпеки і здоров’я працівників на підприємстві та всіх присутніх на ньому. Але в нашій країні це лише одна сторона медалі, бо на більшості підприємств робота з охорони праці полягає в усуненні проблем керівництва у цій сфері, з мінімальними затратами. Зі сторони часто здається, що робота інженера з охорони праці полягає у забезпеченні засобів індивідуального захисту, контролю за дотриманням певних вимог і захисті прав працівників перед керівництвом у деяких питаннях. Насправді це важко назвати навіть незначною частиною обов’язків, які вимагаються від цієї посади. До того ж, інженер з охорони праці постійно перебуває, можна сказити, з між трьома вогнями:

  1. Керівництво намагається якомога більше зекономити на тому, що на пряму не приносить прибутку, в т.ч. і не витрачати зайвого на забезпечення достойних і безпечних умов праці.
  2. Працівники хочуть отримувати пільги і компенсації, за будь-яке мінімальне, відхилення від нормальних умов праці, бути забезпеченими якісним новим спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ тощо.
  3. Контролюючі органи прагнуть бачити забезпечення виконання всіх вимог з охорони праці, які прописані в законі. А також не менше хочуть бачити любов до себе у вигляді матеріальної допомоги (особисто собі чи своїй організації, що не принципово).

З усього вищесказаного можна дати приблизно такі відповіді на запитання «Що таке охорона праці?» та «У чому полягає робота інженер з охорони праці?»

Що таке охорона праці на практиці?

Охорона праці (зі сторони роботодавця) – це формальні та практичні дії спрямовані на те, щоб забезпечити відсутність нещасних випадків на виробництві або мінімізувати їхню кількість, забезпечити відсутність штрафів зі сторони контролюючих органів  та мінімізувати незадоволення працівників щодо умов їх праці з мінімальними затратами.

Охорона праці (зі сторони контролюючих органів) – це забезпечення  виконання вимог нормативно-правових актів з охорони праці на об’єктах(в т.ч. не дуже важливих, але матеріально затратних для підприємства), відсутність травматизму і стимулювання проявлення «щедрості» керівництвом підприємства.

Інженер з охорони праці (особа відповідальна за охорону праці) – працівник, в обов’язки якого входить створення якомога більш безпечних і сприятливих умов праці на підприємстві, не витрачаючи на це зайвих матеріальних ресурсів, а також мінімізація негативних наслідків при виявленні недоліків контролюючими органами, зокрема відповідальності за це керівництва.

Основні контролюючі органи по дотриманню вимог охорони праці на підприємствах:

  1. Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворюваньвиступає в особі страхового експерта, який здійснює планові перевірки, а також позапланові перевірки при виникненні нещасних випадків на виробництві та деяких інших випадках. Перевірки мають профілактичний характер (без накладання штрафу), але при систематичному невиконанні заходів щодо усунення порушень має право повідомити до територіального управління Держгірпромнагляду. Часто є не стільки практиками, як бюрократами, яким головне «папери».
  2. Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляд) – виступає в особі інспекторів з охорони праці, які здійснюють як планові перевірки, так і позапланові при виникненні нещасних випадків, надходженні скарг, явних порушеннях законодавства (недостовірність поданих даних, невиконання приписів тощо). Можуть штрафувати, зупиняти роботу, стверджувати, що інженер з охорони праці не відповідає займаній посаді. Дружба з представниками цього органу є набагато важливішою, ніж с Фондом соціального страхування. Інспектора з Держгірпромнагляду є досвідченими людьми, від яких складніше відписатися просто листом, що все зроблено. Тому якщо якийсь недолік важко повністю усунути, то допоможе «щедрість» з боку роботодавця.

Інші перевіряючи органи на пряму не контролюють дотримання вимог з охорони праці, але частково можуть торкатися деяких питань. Наприклад санітарно-епідеміологічна служба (СЕС) – проходження санітарних медоглядів, інспекція з питань праці – дотримання режимів роботи, надання пільг та компенсацій за умови праці та ін. Окремої уваги заслуговує перевірка МНС (держтехногенбезпеки). Хоча це на великих підприємствах відмежовується від охорони праці, і не входить в обов’язки інженера з охорони праці, але досить тісно пов’язано, в більшості випадків. Цікаво, що  це надзвичайно корумпований орган, його можна рівняти хіба що з ДАІ. Особа, що здійснює перевірку не поїде з пустими руками, або складе страшний припис. У них структура нагадує мережевий маркетинг, тобто діє у вигляді піраміди, де чим вище перебуває посадова особа, тим більше до неї сходиться хабарів.

Цікаво, що в розвинутих країнах контроль за охороною праці на підприємстві здійснюється певним органом та страховими компаніями, в т.ч. приватними, де застраховані працівники. Тобто принцип схожий.

З одного боку набагато простіше жити багатьом роботодавцям завдяки просякнутості корупцією системи контролю. Ніби можна не виконувати вимоги, які насправді на практиці навіть можна було б дуже спростити і зробити доступнішими, а достатньо просто домовитись з особою, що здійснює перевірку. Але з іншого – це просто показує недосконалість законодавства. Здається, що дещо навмисне так складно і дорого реалізовувати на практиці для того, щоб простіше було дати хабара. На жаль, це ще й створює перешкоди молодим і малим підприємствам.

Але поки ми живемо так, то одне з основних завдань для інженера з охорони праці і полягає у визначенні того, де краще реалізувати це насправді, а де вигідніше заплатити, а від цього рівень небезпеки ніяк не зміниться на підприємстві.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *