Інструкція з охорони праці при виконанні паяльних робіт за допомогою паяльника

ІНСТРУКЦІЯ

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   № _____

ПРИ ВИКОНАННІ ПАЯЛЬНИХ РОБІТ ЗА ДОПОМОГОЮ ПАЯЛЬНИКА

 

 

 

 

 

 

 

1. Загальні вимоги охорони праці

1.1. Дія цієї інструкції поширюється на всіх працівників, зайнятих паянням і лудінням виробів паяльником (далі — пайка паяльником).

1.2. До виконання робіт з паяння паяльником допускаються працівники віком не молодше 18 років, які пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці, які освоїли безпечні методи і прийоми виконання робіт, методи і прийоми правильного поводження з пристроями, інструментами та вантажами.

1.3. Працівники, що виконують пайку паяльником, повинні мати II групу з електробезпеки.

1.4. У разі виникнення в процесі пайки паяльником яких-небудь питань, пов’язаних з її безпечним виконанням, працівник повинен звернутися до свого безпосереднього або вищестоящого керівника.

1.5. Працівникам, зайнятим пайкою паяльником, необхідно дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку організації.

1.6. При пайці паяльником на працівника можуть впливати наступні небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

— підвищена загазованість повітря робочої зони парами шкідливих хімічних речовин;

— підвищена температура поверхні виробу, обладнання, інструменту і розплавів припоїв;

— підвищена температура повітря робочої зони;

— пожежонебезпека;

— бризки припоїв і флюсів;

— підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися через тіло працівника.

1.7. Працівники, зайняті паянням паяльником, повинні забезпечуватися засобами індивідуального захисту.

1.8. Роботи із шкідливими і пожежовибухонебезпечними речовинами при нанесенні припоїв, флюсів, паяльних паст, сполучників і розчинників повинні проводитися за наявності робочої загальної та місцевої витяжної вентиляції. Системи місцевих відсмоктувачів повинні включатися до початку робіт і вимикатися після їх закінчення. Робота вентиляційних установок повинна контролюватися за допомогою світлової та звукової сигналізації, яка автоматично включається при зупинці вентиляції.

1.9. Повітрезахоплювачі місцевих відсмоктувачів повинні кріпитися на гнучких або телескопічних повітропровідних трубах, здатних переміщатися в процесі пайки паяльником до місця пайки. При цьому повинна бути забезпечена надійна фіксація положення повітрезахоплювачів.

1.10. Паяльник повинен проходити перевірку і випробування у терміни та в обсягах, встановлених технічною документацією на нього.

1.11. Клас паяльника повинен відповідати категорії приміщення та умовам виробництва.

1.12. Кабель паяльника повинен бути захищений від випадкового механічного пошкодження і зіткнення з гарячими деталями.

1.13. Робочі місця випалу ізоляції з кінців електропроводів (джгутів) повинні бути обладнані місцевою витяжною вентиляцією. Робота з випалювання ізоляції без застосування працівниками захисних окулярів не допускається.

1.14. Для місцевого освітлення робочих місць при пайці паяльником повинні застосовуватися світильники з непрозорими відбивачами. Світильники повинні розташовуватися таким чином, щоб їх елементи, які світяться, не потрапляли в поле зору працівників.

1.15. Пристрій для кріплення світильників місцевого освітлення повинен забезпечувати фіксацію світильника в усіх необхідних положеннях. Підводка електропроводів до світильника повинна знаходитися всередині пристрою. Відкрита проводка не допускається.

1.16. На ділянках приготування флюсів повинні бути водопровідний кран з раковиною і нейтралізуючі рідини для видалення паяльних флюсів, що містять фтористі і хлористі солі, у випадках їх потрапляння на шкіру працівника.

1.17. Для попередження працівників про можливість ураження електричним струмом на ділянках пайки паяльником повинні бути вивішені попереджувальні написи, плакати і знаки безпеки, а на підлозі покладені дерев’яні решітки, покриті діелектричними килимками.

1.18. Робочі поверхні столів і обладнання на ділянках пайки паяльником, а також поверхні ящиків для зберігання інструментів повинні покриватися гладким матеріалом, який легко очищується та обмивається.

1.19. Використані при пайці паяльником серветки і ганчірки повинні збиратися в спеціальну ємність, виноситися з приміщення по мірі їх накопичення в спеціально відведене місце.

1.20. Працівник, зайнятий паянням паяльником, негайно повідомляє свого безпосереднього або вищестоящого керівника про виникнення будь-яких ситуаціях, що загрожують життю і здоров’ю людей, про кожний нещасний випадок, що трапився на виробництві, або про погіршення стану свого здоров’я, у тому числі про прояв ознак гострого професійного захворювання (отруєння ).

1.21. Працівнику, зайнятому пайкою паяльником, необхідно дотримуватися правил особистої гігієни: перед прийомом їжі і після закінчення роботи вимити руки теплою водою з милом. Їжу необхідно приймати в спеціально обладнаних для цієї мети приміщеннях.

1.22. Працівнику, зайнятому пайкою паяльником, необхідно пройти навчання прийомам надання першої допомоги при нещасних випадках на виробництві.

1.23. Особи, винні у порушенні законодавства про охорону праці, несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством України.

2. Вимоги охорони праці перед початком роботи

Перед початком роботи необхідно:

2.1. Оглянути робоче місце, привести його в порядок, звільнити проходи і не захаращувати їх.

2.2. Оглянути, привести в порядок і надіти засоби індивідуального захисту.

2.3. При використанні паяльника:

— перевірити його на відповідність класу захисту від ураження електричним струмом;

— перевірити зовнішнім оглядом технічний стан кабелю та штепсельної вилки, цілісність захисного кожуха та ізоляції рукоятки;

— перевірити на працездатність вбудованих в його конструкцію відсмоктувачів;

— перевірити на працездатність механізовану подачу припою у випадках її встановлення в паяльнику.

2.4. Включити і перевірити роботу вентиляції.

2.5. Перевірити наявність та справність:

— огорож та запобіжних пристроїв;

— струмоведучих частин електричної апаратури (пускачів, трансформаторів, кнопок і інших частин);

— заземлюючих пристроїв;

— коштів пожежогасіння.

2.6. Перевірити освітленість робочого місця. Напруга для місцевого освітлення не повинна перевищувати 50 В.

3. Вимоги охорони праці під час роботи

Під час роботи необхідно:

3.1. Утримувати робоче місце в чистоті, не допускати його захаращення.

3.2. При виконанні робіт дотримуватися прийнятої технології пайки виробів.

3.3. Паяльник, що знаходиться в робочому стані, встановлювати в зоні дії місцевої витяжної вентиляції.

3.4. Паяльник на робочих місцях встановлювати на вогнезахисні підставки, що виключають його падіння.

3.5. Нагріті в процесі роботи вироби і технологічну оснастку розміщувати в місцях, обладнаних витяжною вентиляцією.

3.6. При пайці великогабаритних виробів застосовувати паяльник з вбудованим відсмоктуванням.

3.7. Для переміщення виробів застосовувати спеціальні інструменти (пінцети, кліщі або інші інструменти), що забезпечують безпеку при пайці.

3.8. Збірку, фіксацію, притиснення з’єднувальних елементів, нанесення припою, флюсу та інших матеріалів на складальні деталі проводити з використанням спеціальних пристосувань або інструментів, зазначених у технологічній документації.

3.9. Надлишки припою і флюсу з жала паяльника знімати із застосуванням матеріалів, зазначених у технологічній документації (бавовняні серветки, азбест та інші).

3.10. Пайку паяльником в замкнутих просторах проводити не менше ніж двома працівниками. Для здійснення контролю безпечного проведення робіт один з працівників повинен перебувати поза замкнутого простором. Працівник, що знаходиться в замкнутому об’ємі, крім спецодягу повинен застосовувати: захисні каски (поліетиленові, текстолітові або вініпластові), електрозахисні засоби (діелектричні рукавички, калоші, килимки) і запобіжний пояс з канатом, кінець якого повинен знаходитися у спостерігача поза замкнутим простором.

3.11. Пайку паяльником в замкнутих просторах проводити паяльником з напругою не вище 12 В і при безперервній роботі місцевої припливної та витяжної вентиляції.

3.12. Пайку малогабаритних виробів у вигляді штепсельних роз’ємів, наконечників, клем і інших аналогічних виробів проводити, закріплюючи їх у спеціальних пристроях, зазначених у технологічній документації (затискачі, струбцини та інші пристосування).

3.13. Щоб уникнути опіків розплавленим припоєм при розпайці, не висмикувати різко з великим зусиллям дроти, які паяються.

3.14. Паяльник переносити за корпус, а не за провід або робочу частину. При перервах у роботі паяльник відключати від електромережі.

3.15. При нанесенні флюсів на місця сполучення користуватися пензликом або фарфорового лопаткою.

3.16. При перевірці результатів пайки не прибирати виріб з активної зони витяжки до повного його охолодження.

3.17. Вироби для паяння паяльником укладати таким чином, щоб вони знаходилися в стійкому положенні.

3.18. На ділянках пайки паяльником не проводити прийом і зберігання їжі, а також не палити.

4. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях

В аварійних ситуаціях необхідно:

4.1. При виявленні несправності в роботі паяльника відключити його від живильної електромережі і сповістити про це свого безпосереднього або вищестоящого керівника.

4.2. При травмуванні, отруєнні і раптовому захворюванні працівника надати йому першу (долікарську) допомогу та, при необхідності, організувати доставку до медпункту.

4.3. При ураженні електричним струмом працівника вжити заходів до якнайшвидшого звільнення потерпілого від дії струму.

4.4. При виникненні пожежі:

— припинити роботу;

— відключити електрообладнання;

— повідомити безпосередньому або вищестоящому керівнику про пожежу;

— повідомити про пожежу місцевій службі МНС;

— провести по можливості заходи з евакуації працівників, гасіння пожежі та збереження матеріальних цінностей.

5. Вимоги охорони праці після закінчення роботи

По закінченні роботи необхідно:

5.1. Відключити від електромережі паяльник, освітлення.

5.2. Вимкнути місцеву витяжну вентиляцію.

5.3. Невитрачені флюси прибрати в витяжні шафи або в спеціально призначені для зберігання комори.

5.4. Привести в порядок робоче місце, скласти інструменти і пристрої в інструментальний ящик.

5.5. Зняти спецодяг та інші засоби індивідуального захисту і повісити їх у спеціально призначене місце.

5.6. Вимити руки і обличчя теплою водою з милом, при можливості прийняти душ.

Завантажити інструкцію (12.1 KiB, 277 downloads)

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *