Інструкція з охорони праці з вимірювань за допомогою мегаомметра

ІНСТРУКЦІЯ

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   № _____

З ВИМІРЮВАНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕГАОММЕТРА

1. Загальні вимоги безпеки

1.1.Дана інструкція розроблена у відповідності з вимогами ПБЕЕС, ПУЕ, ПТЕ і встановлює безпечні методи праці для електротехнічного персоналу при вимірюванні опору ізоляції мегаомметром (мегомметром).

1.2. До виконання робіт з вимірювань опору ізоляції мегомметром допускаються особи з електротехнічного персоналу не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, навчені безпечним методам роботи і здали екзамени відповідно до діючого Положення про порядок навчання та перевірки знань з охорони праці.

1.3. При виконанні вимірювань мегомметром опір ізоляції струмоведучих частин з’єднувальні проводи слід приєднувати за допомогою за допомогою ізолюючих тримачів (штанг). В електроустановках напругою вище 1000 В крім того, необхідно користуватися перевіреними діелектричними рукавицями.

1.4. В установках напругою вище 1000 В вимірювання проводяться за нарядом-допуском двома особами з електротехнічного персоналу, одна з яких повинна мати групу з електробезпеки не нижче IV,

1.5. В установках напругою до 1000 В вимірювання виконуються за розпорядженням двома особами, одна з яких повинна мати групу з електробезпеки не нижче III.

1.6. Вимірювання опору ізоляції мегомметром проводиться на вимкнених струмоведучих частинах, з яких знятий заряд шляхом їх попереднього заземлення.

Заземлення з струмоведучих частин слід знімати тільки після підключення мегомметра.

1.7. Персонал, що проводить вимірювання, зобов’язаний:

—          виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

—          вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від удару електричним струмом та при нещасних випадках.

—          у випадку травмування або нездужання сповістити свого безпосереднього керівника.

—          про кожний нещасний випадок потерпілий або очевидець негайно сповіщає безпосереднього керівника.

1.8. При роботі з мегомметром можливий вплив небезпечної напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися через тіло людини.

1.9. Працівник, який виконує заміри мегомметром має бути забезпечений спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до посади згідно затверджених на підприємстві норм.

1.10. За невиконання даної інструкції винні притягуються до відповідальності згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку та вимогами чинного законодавства України.

 

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягнути спецодяг.

2.2. Перед початком вимірювань необхідно переконатися у відсутності людей, що працюють на тій частині електроустановки, до якої приєднаний мегомметр, заборонити тим, хто знаходяться поблизу нього доторкатися до струмоведучих частин, і якщо потрібно виставити наглядачів.

2.3. Випробування ізоляції лінії, до якої напруга може бути підключена з двох сторін, дозволяється проводити тільки в тому випадку, коли від відповідальної особи електроустановки, яка приєднана до другого кінця цієї лінії, отримано повідомлення по телефону чи іншим способом (з повторною перевіркою) про те, що лінійні роз’єднувачі і вимикач відключені і вивішений плакат «Не включати – Працюють люди».

2.4. Для контролю стану ізоляції електричних машин у відповідності з методичними вказівками чи програмами вимірювань мегомметром при зупиненому чи такому, що крутиться роторі. Але якщо машина не в збудженому стані, виміри можуть проводитися оперативно-ремонтними працівниками електроцеху чи робітниками електротехнічної лабораторії по розпорядженню.

Випробування ізоляції роторів, якорів і ланцюгів збудження може проводити одна особа з ІІІ групою, випробування ізоляції статорів – не менше чим дві особи, одна з яких має ІV групу, а друга – ІІІ.

2.5. При роботі з мегомметром торкатися до струмоведучих частин, до яких він приєднаний, заборонено.

2.6. Проведення замірів мегомметром заборонено:

—   на одному ланцюзі двоколових ліній напругою вище 1000 В, в той час коли друге коло знаходиться під напругою;

—   на одноланцюговій лінії, якщо вона іде паралельно з працюючою лінією напругою вище 1000 В;

—   під час грози та при її наближенні.

2.7. Під’єднання і від’єднання пристроїв, які потребують розриву електричних ланцюгів, що знаходяться під напругою до 1000 В, має виконуватись після зняття напруги з цих ланцюгів.

Під’єднання і від’єднання пристроїв, які не потребують розриву електричних ланцюгів, допускається виконувати під напругою із застосуванням електрозахисних засобів.

2.8. В тому випадку, коли потрібно проводити заміри електричних параметрів пристроїв, які знаходяться під напругою до 1000 В, необхідно заземлити металевий корпус переносного пристрою і використати спеціальні щупи чи провідники для з’єднання з ізолюючими ручками.

 

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Встановити перемикач вимірювальних параметрів в потрібне положення «КОМ» або «МОМ».

3.2. Крутити ручку генератора з частотою 120 об./хв.

3.3. Під час прокручування ручки генератора забороняється торкатися затискачів в приладі і місці приєднання тримачів на об’єкті, який випробовується.

3.4. При вимірюванні опору ізоляції мегомметр встановлювати на рівній, неслизькій поверхні. При прокручуванні ручки притримувати мегомметр в нерухомому стані.

3.5. Робоче місце для роботи з мегомметром має знаходитись на безпечній відстані від сторонніх предметів, не менше ніж 0,8 м.

3.6. Вимірювання опору ізоляції мегомметром вибухозахищеного електрообладнання в вибухонебезпечних зонах можна проводити при умові відсутності вибухонебезпечних сумішей чи в утриманні їх в межах встановлених норм і виключення можливості утворення вибухонебезпечних сумішей під час проведення випробування, а також при наявності письмового дозволу на виконання вогневих робіт.

3.7. Під час роботи дозволяється користуватися тільки ізольованими проводами до мегомметрів зі спеціальними наконечниками «крокодилами».

3.8. Не допускається залишати одного працівника для виконання робіт.

 

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення вимірів опору ізоляції необхідно з струмоведучих частин зняти залишковий заряд шляхом їх короткочасного заземлення.

4.2. Зробити відмітку в наряді-допуску чи розпорядженні.

4.3. Результати замірів опору ізоляції заносять в протоколи, форми яких приведені в додатку 7 (ПБЕЕС) і видаються замовнику під розпис.

4.4. У випадку виявлення при проведені замірів опору ізоляції електрообладнання менше 0,5 мОм, необхідно поставити до відома відповідальну особу за електрогосподарство і заборонити подавати на це електрообладнання напругу.

4.4. Прибрати робоче місце, інструменти, пристосування, прилади, захисні засоби, спецодяг.

 

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку аварії на обладнані, пожежі чи якій-небудь іншій несправності, яка загрожує життю людей, необхідно відімкнути напругу на цьому обладнані чи дільниці, після чого про те, що сталося доповісти своєму керівнику.

5.2. При уражені людини електрострумом потерпілого як можна швидше звільнити від струмоведучих частин, які знаходяться під напругою, так як від тривалості дії електроструму на організм залежить електротравми. Якщо потерпілий перебуває на висоті, то відключення установки і тим самим, звільнення від струму, може призвести до падіння, в тому числі необхідно прийняти міри, для попередження падіння потерпілого.

5.3. При звільнені потерпілого від струмоведучих частин при напрузі до 1000 В слід використовувати палку, мотузку, дошку чи який-небудь інший предмет, який не проводить електрострум. Для ізоляції рук особа, що надає допомогу, повинна надіти діелектричні рукавиці, чи обмотати руки сухою тканиною. При звільненні потерпілого від струмоведучих частин рекомендується діяти однією рукою, тримаючи другу в кармані чи за спиною.

5.4. Після звільнення потерпілого від дії електроструму надати йому першу долікарську допомогу згідно інструкції з охорони праці № _____ «По першій долікарській допомозі при нещасних випадках».

Завантажити інструкцію (11.5 KiB, 197 downloads)

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *