Інструкція з охорони праці при роботі з засобами дезінфекції, дезінсекції, дератизації, миючими засобами

ІНСТРУКЦІЯ

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   № _____

ПРИ РОБОТІ З ЗАСОБАМИ ДЕЗІНФЕКЦІЇ, ДЕЗІНСЕКЦІЇ, ДЕРАТИЗАЦІЇ, МИЮЧИМИ ЗАСОБАМИ ТА ПРИ ПРИГОТУВАННІ ДЕЗІНФІКУЮЧИХ РОЗЧИНІВ

 

 

 

 

 

 

1. Загальні положення

1.1. Вимоги, викладені в даній інструкції, мають виконувати працівники, які працюють з засобами дезінфекції, дезінсекції, дератизації, миючими засобами та готують дезінфікуючі розчини.

1.2. До роботи з засобами дезінфекції, дезінсекції, дератизації та приготування дезінфікуючих розчинів допускаються особи, які досягли 18 років, пройшли медичний огляд, вступний інструктаж, своєчасний інструктаж на робочому місці (не рідше 1 разу в 3 місяці), в т.ч. за цією інструкцією.

1.3. До роботи з миючими засобами, які відносяться до побутових, як виняток можуть бути допущені особи, які ще не досягли 18 років, пройшли медичний огляд, вступний інструктаж, своєчасний інструктаж на робочому місці (не рідше 1 разу в 6 місяці), в т.ч. за цією інструкцією.

1.4. Всі засоби дезінфекції, дезінсекції, дератизації та миючі засоби повинні бути забезпечені дозвільними документами, виданими органами виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

1.3. Працівник, який працює з засобами дезінфекції, дезінсекції, дератизації, миючими засобами та готують дезінфікуючі розчини повинен знати, що найбільш небезпечними виробничими чинниками, які можуть діяти на нього в процесі виконання роботи, є:

—    потрапляння їдких хімічних речовин на тіло;

—    вдихання токсичних парів хімічних речовин;

—    слизька підлога.

1.4. Можливі наслідки:

—    хімічні опіки шкіри, очей дихальних шляхів;

—    термічні опіки в результаті лужної реакції;

—    падіння на мокрій підлозі.

1.5. Працівник зобов’язаний:

— виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

— бути уважним до сигналів рухомого транспорту;

— ходити по тротуарах , доріжках , переходах, спеціально призначених для цього, при їх наявності, тримаючись правого боку або по лівому краю дороги, при їх відсутності;

— не доторкатися до електрообладнання, клем і електропроводів, арматури загального освітлення, не відкривати дверцята електрошаф;

— не включати і не зупиняти (крім аварійних випадків) машини, верстати і механізми, робота на яких не передбачена адміністрацією;

— не проходити і не стояти під піднятим вантажем;

— виконувати тільки ті виробничі завдання і роботи які були доручені вищестоящим керівництвом (майстром, начальником цеху, начальником зміни);

— в ході виконання виробничих завдань і доручених робіт самостійно не приймати рішення щодо їх зміни;

— дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;

— знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

— не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце;

— не захаращувати робоче місце;

— не виконувати вказівки, які суперечать правилам охорони праці;

— вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків ;

— вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння;

— пам’ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та безпеку товаришів;

— працювати в спецодязі виданому йому відповідно до встановлених норм.

1.6. Про кожен нещасний випадок працівник повинен негайно повідомити керівника, а потерпілому надати долікарську допомогу, викликати медсестру, допомогти доставити потерпілого в медпункт або до лікарні.

1.7. Якщо нещасний випадок стався з самим працівником, він повинен, по можливості, звернутися в медпункт, повідомити про те, що сталося керівникові або попросити зробити це кого-небудь з оточення.

1.8. До обладнання необхідно ставитись бережно.

1.9. За порушення вимог цієї інструкції працівник несе відповідальність згідно з Правилами внутрішнього розпорядку і чинним законодавством.

 

2. Вимоги безпеки праці перед початком роботи

2.1. Одягти спецодяг.

2.2. Перевірити наявність достатнього освітлення і справність вентиляції.

2.3. Перевірити справність засобів індивідуального захисту.

2.4. Переконатися в наявності засобів пожежогасіння.

2.5. Отримати завдання від керівника робіт.

 

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Необхідно уникати прямого контакту з засобами дезінфекції, дезінсекції, дератизації та миючими засобами при роботі з ними.

3.1.  Засоби дезінфекції, дезінсекції, дератизації зберігаються та дозуються в окремому приміщенні обладнаному вентиляцією. Засоби дезінфекції зберігаються та дозуються окремо від засобів дезінсекції та дератизації.

3.2. Дезінфікуючі розчини готуються працівниками цехів безпосередньо на місці застосування із заздалегідь дозованих засобів, що не потребує окремого інструктажу.

3.3. Готові дезінфікуючі розчини зберігаються в щільно закритих непрозорих діжках за місцем застосування.

3.4. При дозуванні засобів дезінфекції, дезінсекції та дератизації працівник має використовувати ватно-марлеву пов’язку або респіратор.

3.5. В приміщеннях де зберігаються, дозуються і використовуються засоби дезінфекції, дезінсекції та дератизації забороняється їсти та палити.

3.6. Під час роботи з засобами дезінфекції, дезінсекції, дератизації та миючими засобами необхідно дотримуватись вимог безпеки, зазначених у інструкціях виробника.

 

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Прибрати робоче місце. Звільнити його від відходів виробництва, винести сміття, звільнити проходи.

4.2. Почистити, помити інвентар, інструмент, скласти його у відведене для нього місце.

4.3. Зняти спецодяг, покласти його у відведене для цього місце або здати в прачку. При можливості прийняти душ.

4.4. Доповісти керівнику робіт про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

 

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виявленні небезпечної ситуації (пожежа, землетрус, радіаційна безпека, неполадки в електрогосподарстві тощо), загрози для життя працівник повідомляє керівника.

5.2. При виявлені будь-якої небезпечної ситуації пов’язаної з електрострумом працівнику забороняється усувати самостійно та силами осіб, що не мають при собі відповідних дозволів несправності в електромережі та на електрообладнанні. Необхідно (відсікти) виключити загальну подачу електроструму.

5.3. При виявленні пожежі працівник зобов’язаний негайно викликати пожежну охорону за тел. 101 та, по можливості, приступити до гасіння підручними засобами (вогнегасником, кошмою). Вжити заходів згідно з планом евакуації на випадок пожежі.

5.4. При спробах сторонніх осіб застосувати протиправні дії по відношенню безпеки життя чи здоров’я працівників, працівник самостійно або за допомогою інших людей приймає міри.

5.5. У випадку травмування когось із оточуючих працівник допомагає організовувати надання першої (долікарської) медичної допомоги чи самостійно її надає відповідно до інструкції № _____ «По першій долікарській допомозі при нещасних випадках», допомагає дістатися до медпункту чи викликає швидку медичну допомогу при необхідності.

Завантажити інструкцію (12.1 KiB, 674 downloads)

Інструкція з охорони праці при роботі з засобами дезінфекції, дезінсекції, дератизації, миючими засобами: 1 комментарий

  1. Ми скористалися даною інструкцією з ОП,як примірною для розробки Інстукцій під час користування миючими засобами фірми бланідас (засіб миючий для посуду,для кухонних поверхонь та ін…)Дякуємо!Було б добре,щоб дані інстукції були вже готові) для дошкільного закладу

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *