2.10. Програма спеціального навчання з питань охорони праці для трактористів, екскаваторників

2.10.1. Тематичний план спеціального навчання з питань охорони праці тракториста ( в т.ч. машиніста екскаватора та бульдозера)


п/п
Найменування теми Кількість годин Заняття проводить
1 2 4 3
1. Законодавство України з охорони праці. Основи законодавства про працю України 1 Начальник відділу ОП
2. Організація роботи з питань охорони праці у транспортному цеху 1 Начальник відділу ОП
3. Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для тракториста 1 Начальник відділу ОП
4. Вимоги безпеки під час обслуговування та експлуатації трактора 8 Начальник колони №2
5. Характеристика умов праці на робочих місцях. Небезпечні та шкідливі виробничі чинники 0,5 Начальник відділу ОП
6. Забезпечення пожежної безпеки на підприємстві та в підрозділі. Вибухобезпека та вибухозахист 1 Інженер з ЦО
7. Електробезпека 1 Гол. енергетик
8. Обов’язки тракториста при виникненні чи загрозі виникнення аварійної ситуації 1 Інженер з ЦО
9. Гігієна праці та виробнича санітарія. Медичні огляди 0,5 Старша медсестра
10. Надання першої допомоги при нещасних випадках 1 Старша медсестра
Усього: 16

 

2.10.2. Організація роботи з питань охорони праці у транспортному цеху

2.10.2.1 Загальні положення інструкції з охорони праці та робочої інструкції тракториста.

Вимоги до віку, кваліфікації, стажу роботи, проходження медичних оглядів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Робочі місця тракториста. Роботи, які виконує тракторист. Що повинен знати та вміти тракторист. Обов’язки, права та відповідальність тракториста. Зобов’язання тракториста щодо виконання правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.10.2.2 Утримання робочого місця та території

Загальні вимоги безпеки щодо утримання кабіни екскаватора, правила поведінки на проммайданчику, де зберігається спецтехніка, на майданчику виконання робіт, де проводяться земляні роботи під час будівництва, реконструкції чи ремонту магістрального газопроводу. Плакати та знаки безпеки на території проммайданчику.

Організація будівельного майданчику, дільниць робіт і робочих місць. Асортимент та призначення мастильних матеріалів, правила зберігання та користування ними.

2.10.2.3 Забезпечення пожежної безпеки під час проведення будівельно-монтажних робіт

Основні причини пожеж під час проведення будівельно-монтажних робіт та заходи щодо їх попередження. Вимоги пожежної безпеки до утримання територій та приміщень, евакуаційних шляхів і виходів. Вимоги пожежної безпеки під час проведення будівельно-монтажних робіт. Комплектування екскаватора первинними засобами пожежогасіння.

Правила користування первинними засобами пожежогасіння.

2.10.3. Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для тракториста

2.10.3.1 Загальні відомості про міжгалузеві правила

2.10.3.2 Загальні відомості про галузеві правила та інструкції

— Правила охорони праці на автомобільному транспорті, затверджені Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 09.07.2012 N964.

— Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту.

2.10.3.3 Загальні відомості про стандарти

— ISO 9001;

— ISO 14001;

— OHSAS 18001.

2.10.3.4 Вимоги інструкцій з охорони праці:

— Для тракториста № (26);

— Для машиніста трактора (№ 36);

— Для машиністів тракторів/Т-40,Т-150,ЮМЗ-80,МТЗ-80/обладнаних навісним під’ємним обладнанням і бурильною установкою БКГМ на базі автомобіля ГАЗ-66 і МРК на базі автомобіля ЗІЛ-131 (№ 153);

— Під час шиномонтажних робіт (№ 33).

— Для водіїв під час ТО та ремонту автомобіля, для слюсаря – авто ремонтника (№34).

— інструкції з охорони праці для тракториста;

— інструкції з охорони праці за видами робіт;

— робочої інструкції тракториста;

— інструкції заводу-виготовлювача з експлуатації тракторів;

— інструкцій про заходи пожежної безпеки.

2.10.4. Вимоги безпеки під час обслуговування та експлуатації трактора

2.10.4.1 Основні відомості про призначення та будову магістральних газопроводів

2.10.4.2 Будова трактора, призначення його механізмів і приладів безпеки

Типи тракторів. Трансмісія базової машини. Гальмівна система. Електроустаткування трактора. Будова двигуна внутрішнього згорання. Робоче устаткування.

2.10.4.3 Обсяги, порядок і організація роботи під час проведення технічного обслуговування та планово-запобіжних ремонтів обладнання, механізмів і приладів безпеки трактора.

Призначення, види і періодичність технічного обслуговування. Перелік робіт під час щозмінного, планового та сезонного технічних обслуговувань. Засоби механізації праці робітника під час технічного обслуговування. Перелік робіт під час планово-запобіжних ремонтів. Види поточного ремонту. Обсяг робіт і перелік операцій під час поточного ремонту. Технічні умови проведення поточного ремонту. Контрольно-вимірювальні прилади, інструменти і пристосування, що застосовуються під час поточного ремонту.

Правила і порядок монтажу і демонтажу систем, вузлів і агрегатів. Розбирання лебідки. Регулювання зазору між конусами фрикціону і прилягання гальмової стрічки до барабана, регулювання сили затягування конічних підшипників барабана і підшипників шестерень. Складання та установка лебідки. Монтаж і демонтаж навісного устаткування.

Зняття та установка гідроциліндрів, редуктора приводу насосів, гідророзподільника гідравлічних шлангів і трубопроводів екскаватора. Перевірка і регулювання затягування кріплення блоків піднімального поліспаста екскаватора.

Зняття та установка відвала. Зняття ножів із відвала бульдозера, огляд і установка їх на місці. Зняття і установка рам, що штовхають, лиж, відвала, блоків поліспаста, бронещитка і огороджувальних устроїв. Зняття і установка гідроциліндрів відвала, гідравлічного бака гідронасосів, редуктора приводу насосів, гідророзподільника гідравлічних шлангів і трубопроводів. Перевірка і регулювання затягування кріплення блоків піднімального поліспаста. Регулювання кутів різання на бульдозері з поворотним відвалом. Огляд і регулювання затягування кріплення підкосів із рамами, що штовхають, і кріплення рам, що штовхають, до цапф. Запасовка каната на бульдозері з канатно-блоковим керуванням.

2.10.4.4 Вимоги безпеки під час виконання земляних робіт тракторами.

Способи транспортування тракторів. Правила навантаження, установки і кріплення тракторів на залізничних платформах і трейлерах, на морських і річкових судах, на авіатранспорту.
Вимоги безпеки перед початком роботи на тракторі. Огляд і визначення ступеня зносу тертьових з’єднань трактора. Перевірка стану фрикційної муфти зчеплення і гальма лебідки і гідроциліндрів, якості навивання каната на барабан лебідки. Послідовність і прийоми перевірки технічного стану механізмів і вузлів робочого устаткування.

Пуск карбюраторних (дизельних) двигунів. Правила пуску і прогріву карбюраторного (дизельного) двигуна взимку. Підтримка експлуатаційних характеристик карбюраторного (дизельного) двигуна. Правила заглушення двигуна.

Приготування і перевірка якості палива, масел, робочих і охолоджувальних рідин. Правила безпеки під час їх застосування.

Основні зовнішні ознаки несправностей систем тракторів різних типів.

Контрольно-вимірювальні прилади трактора. Показання приладів під час експлуатації.

Вимоги безпеки під час експлуатації трактора. Влаштування котлованів та траншей без кріплень. Влаштування котлованів і траншей з кріпленнями. Засипання ям, траншей та котлованів. Навантаження сипучих матеріалів (ґрунту, гравію тощо). Особливості експлуатації трактора взимку.

Вимоги безпеки після закінчення робіт на тракторі.

Вимоги безпеки під час виконання робіт поблизу повітряних та кабельних ліній електропередачі

2.10.4.5 Вимоги безпеки під час виконання транспортних робіт. Вимоги безпеки під час перегону тракторів власним ходом, перевезенні на трейлері та на залізничних платформах.

2.10.4.6 Вимоги безпеки під час роботи трактора в охоронних зонах об’єктів магістральних газопроводів

2.10.4.7 Вимоги безпеки під час виконання робіт з інструментами та пристроями
Вимоги безпеки під час виконання робіт на верстаках. Вимоги безпеки до абразивного інструменту та до виконання робіт із його застосуванням. Вимоги безпеки до ручного електрифікованого інструменту та до виконання робіт із його застосуванням. Вимоги безпеки до слюсарно-ковальського інструменту.

2.10.5. Обов’язки тракториста при виникненні чи загрозі виникнення аварійної ситуації

2.10.5.1 Види аварійних ситуацій

Види аварійних ситуацій під час експлуатації трактора. Дії, спрямовані на запобігання аварійних ситуацій.

2.10.5.2 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

Дії тракториста у разі виникнення аварійних ситуацій:

— втрата стійкості трактора (перекидання, зсув у кар’єр тощо);

— пошкодження робочого органу;

— відмова у роботі гальмівної системи;

— відмова у роботі гідравлічної системи;

— пошкодження підземних комунікацій під час переїзду через них;

— пошкодження кабельної мережі або ЛЕП;

— викопування із землі невизначених предметів;

— виникнення пожежі на тракторі або поблизу нього;

— виникнення небезпеки обвалу під час проведення земляних робіт;

— виявлення витоків газу з газопроводу;

— пошкодження дільниці магістрального газопроводу.

Повернутися до змісту програм навчання