2.13. Програма спеціального навчання з питань охорони праці для працівників лабораторії, які обслуговують автоклави

2.13.1. Тематичний план спеціального навчання з питань охорони праці для працівників вимірювальної лабораторії, які під час роботи обслуговують посудини, що працюють під тиском

з/п

Короткий зміст тем навчання Години Заняття проводить
1. Законодавство про охорону праці. Основи законодавства про працю України 0,5 Начальник відділу ОП
2. Організація роботи з питань охорони праці в вимірювальній лабораторії 0,5 Начальник відділу ОП
3. Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для працівників вимірювальної лабораторії, які під час роботи обслуговують посудини, що працюють під тиском 1 Начальник відділу ОП
4. Забезпечення пожежної безпеки на підприємстві та в підрозділі. Вибухобезпека та вибухозахист 0,5 Начальник відділу ОП
5. Конструкція посудин, що працюють під тиском 1,5 Гол. механік
6. Нагляд, утримання, обслуговування і ремонт посудин, що працюють під тиском 1,5 Гол. механік
7. Правила безпечних умов праці. Норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт 6 Зав. лабораторії

Гол. механік

8. Електробезпека 1 Гол. енергетик
9. Гігієна праці та виробнича санітарія. Медичні огляди 0,5 Старша медсестра
10. Обов’язки працівника вимірювальної лабораторії при виникненні чи загрозі виникнення аварійної ситуації 1 Інженер з ЦО
11. Надання першої допомоги при нещасних випадках 1 Старша медсестра
Усього: 15

 

2.13.2. Організація роботи з питань охорони праці у вимірювальній лабораторії

2.13.3.1 Порядок допуску до самостійної роботи. Що повинен знати та вміти лікар бактеріолог та лаборант-бактеріолог.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

2.13.3.2 Утримання території, виробничих приміщень та робочих місць.

Загальні вимоги безпеки щодо утримання території структурного підрозділу та виробничого приміщення. Загальні вимоги до систем освітлення, вентиляції, кондиціонування, опалення, водопостачання, електропостачання у виробничих приміщеннях. Зони безпеки та їх огородження. Запобіжні написи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

2.13.3. Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для лікаря бактеріолога та лаборант-бактеріолога, які обслуговують автоклави

2.13.3.1. Загальні відомості про міжгалузеві правила.

— Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.07-94);

— Правила пожежної безпеки України (НАПБ А.01.001-2004).

2.13.3.2. Загальні відомості про галузеві правила та інструкції.

— Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.

2.13.3.3. Загальні відомості про стандарти.

— ISO 9001;

— ISO 14001;

— OHSAS 18001.

2.13.3.4. Вимоги інструкцій з охорони праці:

— по безпечній експлуатації посудин, що працюють під тиском (№ 79);

— При роботі з отруйними речовинами в лабораторії (№ 88).

— При роботі в лабораторії (№ 98).

— інструкцій з охорони праці за видами робіт;

— функціональні обов’язки лікаря-бактеріолога та лаборанта бактеріолога;

— інструкцій заводу-виготовлювача з експлуатації автоклавів;

— інструкцій про заходи пожежної безпеки.

2.13.4. Правила безпечних умов праці. Норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт

2.13.4.1. Конструкція посудин, що працюють під тиском. Арматура, контрольно-вимірювальні прилади і запобіжні пристрої.

Елементи посудини, розміщення отворів, шви.

Манометри та їх покази.

Прилади для вимірювання температури, покажчики рівня рідини.

Запобіжні пристрої.

2.13.4.2. Нагляд, утримання, обслуговування і ремонт посудин, що працюють під тиском

Організація нагляду.

Утримання та обслуговування посудин.

Ремонт посудин.

2.13.4.3. Вимоги безпеки, щодо обладнання лабораторії.

Вимоги безпеки до тари, що кладеться до автоклаву. Міри безпеки в процесі експлуатації автоклава. Контроль тиску та температури під час експлуатації.

Дії працівника при відхиленні від норми показників роботи автоклава.

Норми безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів для лікарів-бактеріологів та лаборантів бактеріологів.

Правила застосування засобів індивідуального захисту.

Правила догляду і періодичність заміни засобів індивідуального захисту.

Порядок заміни спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, що прийшли в непридатність раніше встановленого строку носіння.

Нагляд, утримання, обслуговування і ремонт посудин, що працюють під тиском

Організація нагляду.

Утримання та обслуговування посудин.

Ремонт посудин.

Повернутися до змісту програм навчання