2.14. Програма спеціального навчання з питань охорони праці для операторів котельні

2.14.1. Тематичний план спеціального навчання з питань охорони праці для працівників за професією «Оператор котельні»

№ теми Короткий зміст тем навчання Кількість годин Заняття проводить
1. Законодавство про охорону праці. Основи законодавства про працю України 1 Начальник відділу ОП
2. Організація роботи з питань охорони в котельні 1 Начальник відділу ОП

Інженер з ЦО

3. Нормативні акти з питань охорони праці, діючі оператора котельні 1 Начальник відділу ОП
4. Вимоги безпеки під час обслуговування газового обладнання 6 Поточняк П.М.
5. Вимоги безпеки під час виконання газонебезпечних та вогневих робіт 3 Інженер з ЦО
6. Забезпечення пожежної безпеки на підприємстві та в підрозділі. Вибухобезпека та вибухозахист 1 Інженер з ЦО
7. Характеристика умов праці на робочих місцях. Небезпечні та шкідливі виробничі чинники 0,5 Начальник відділу ОП
8. Гігієна праці та виробнича санітарія. Медичні огляди 0,5 Начальник відділу ОП
9. Електробезпека 1 Гол. енергетик
10. Дії оператора котельні при виникненні чи загрозі виникнення аварійної ситуації 1 Інженер з ЦО
11. Надання першої допомоги при нещасних випадках 1 Старша медсестра
Усього: 17

2.14.2. Організація роботи з питань охорони праці в котельні

2.14.2.1. Вимоги до віку, статі, кваліфікації, стажу роботи, проходження медичних оглядів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Порядок допуску до самостійної роботи. Перелік робіт, які повинен виконувати оператор котельні. Що повинен знати та вміти оператор котельні. Порядок приймання та здачі змін. Зобов’язання оператора котельні під час роботи. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Роботи з підвищеною небезпекою.

Підпорядкованість операторів котельні. Обслуговування котельні. Режим роботи котельні.

2.14.2.2. Утримання території, виробничих приміщень, обладнання та споруд
Територія котельні з розташованими на ній технологічними комунікаціями, охоронна зона, газопровід-відвід від місця врізки крана, виробничі приміщення. Порядок та періодичність обходу і огляду обладнання, споруд та виробничих приміщень згідно з картою обходу. Загальні вимоги безпеки щодо утримання території котельні. Плакати і написи з техніки безпеки, які повинні бути на котельні.

Загазованість приміщень: періодичність та порядок проведення контролю на загазованість. У яких випадках забороняється робота в котельні. Порядок перевірки перекривної, запобіжної та регулюючої арматури.

2.14.2.3. Вимоги пожежної безпеки для котельні.

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої або несправної техніки в пожежонебезпечних місцях, порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Вимоги пожежної безпеки до утримання територій та приміщень, евакуаційних шляхів і виходів. Вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання: систем опалення та теплових мереж, вентиляції та кондиціонування. Класифікація приміщень щодо вибухопожежної і пожежної безпеки.

Горіння речовин і способи його зупинення. Умови горіння. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті та незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: вода, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Первинні засоби пожежогасіння: вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі.

Вимоги до утримання технічних засобів контролю і протипожежного захисту приміщення котельні: засоби контролю і автоматики, зв’язок, установки пожежної та охоронної сигналізації та пожежогасіння, системи оповіщення про пожежу, протипожежне водопостачання.

Вимоги пожежної безпеки під час технічного обслуговування та експлуатації устаткування котельні.

Порядок дій у разі пожежі.

2.14.3. Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для оператора котельні

2.14.3.1 Загальні відомості про міжгалузеві правила

 • ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
 • ДНАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів.
 • ДНАОП 0.00-1.13-71 Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздуховодов и газопроводов.

2.14.3.2 Загальні відомості про галузеві правила та інструкції

 • СТП 320.30019801.033-2000 Правила технічної експлуатації газорозподільних станцій магістральних газопроводів.
 • СТП 320.30019801.018-2000 Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів.
 • Правила безпеки і систем газопостачання України
 • Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води.
 • ДНАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів.

2.14.3.3 Загальні відомості про стандарти ДСТУ 2293-99 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.

 • ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
 • ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования.
 • ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.
 • ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.
 • ГОСТ 12.2.004-75 ССБТ. Машины и механизмы специальные для трубопроводного строительства. Требования безопасности.
 • ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.
 • ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.
 • ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

— ISO 9001;

— ISO 14001;

— OHSAS 18001.

2.14.3.4 Вимоги інструкцій з охорони праці:

— Для оператора котельні (№106 А);

— При проведенні газонебезпечних робіт (№ 56);

— інструкції з охорони праці за видами робіт;

— функціональні обов’язки оператора котельні;

— інструкції з експлуатації заводів-виготовлювачів газового обладнання;

— інструкції з експлуатації та технічного обслуговування газового обладнання;

— інструкції про заходи пожежної безпеки;

 

2.14.3. Вимоги безпеки під час обслуговування газового обладнання

2.14.3.1. Система магістральних газопроводів
Загальні поняття про головні споруди, лінійну частину, компресорні станції, газорозподільні станції, котли.

2.14.3.2. Безпечна експлуатація котельні та газорозподільних станцій

Загальні відомості про основні вузли та системи газового господарства на території підприємства.

Розміщення і порядок обслуговування перекривної арматури і апаратів.

Порядок переключення комунікацій і обладнання при різних режимах роботи.

Порядок настройки регуляторів тиску і приладів обліку газу.

Порядок підготовки до роботи підігрівачів газу.

2.14.3.3. Вимоги безпеки під час експлуатації газового обладнання

Організація експлуатації. Вимоги безпеки перед початком роботи, під час виконання роботи та після закінчення роботи.

2.14.3.4. Вимоги безпеки під час експлуатації парового котла

Випадки аварійного зупинення котлів. Видалення конденсату. Запобігання самозагоранню пірофорних відкладень. Заходи щодо запобігання та усунення гідратних пробок.

2.14.3.5 Вимоги безпеки під час експлуатації вузла одоризації газу

2.14.3.7 Вимоги безпеки під час обслуговування та виконання ремонтних робіт газового обладнання

Періодичність технічного обслуговування і ремонту технологічного обладнання, котельні і окремих вузлів ГРС. Перелік робіт із технічного обслуговування і поточного ремонту, що виконуються оператором котельні. Обслуговування арматури. Очистка газу від забруднення. Боротьба з гідроутвореннями. Основні відомості про поточний та капітальний ремонт котлів: підготування до ремонту; порядок виведення котла у ремонт; пуск котла у роботу після ремонту. Вимоги безпеки під час виконання ремонтних робіт оператором котельні.

2.14.3.8 Вимоги безпеки під час експлуатації котлів, які отоплюють побутові приміщення операторів котельні

2.14.3.9 Вимоги безпеки під час виконання робіт з інструментами

Вимоги безпеки до ручного електрифікованого інструменту та до виконання робіт із його застосуванням. Вимоги безпеки до слюсарно-ковальського інструменту.

2.14.3.10 Вимоги безпеки під час технічного обслуговування та експлуатації посудин, що працюють під тиском

Періодичність та порядок огляду та опосвідчення посудин, що працюють під тиском. Арматура, контрольно-вимірю-вальні приклади і запобіжні пристрої: перекривна або перекривно-регулювальна арматура, манометри, запобіжні пристрої від підвищення тиску. Утримання, експлуатація та ремонт посудин, що працюють під тиском. Опосвідчення та експлуатація балонів.

2.14.4. Вимоги безпеки під час виконання газонебезпечних та вогневих робіт

2.14.4.1 Газонебезпечні роботи

Перелік робіт, які відносяться до газонебезпечних робіт. Газонебезпечні роботи, які виконуються за нарядом-допуском, із записом у журналі та аварійні роботи.

Допуск до проведення газонебезпечних робіт. Обов’язки керівників та виконавців робіт.Підготовчі роботи. Підготовка об’єкту до проведення газонебезпечних робіт. Основні небезпечні виробничі чинники під час проведення газонебезпечних робіт. Контроль повітря робочої зони: періодичність та прилади вимірювання; умови, за якими дозволяється виконання газонебезпечних робіт. Підготовка зони газонебезпечної роботи для безпечного та зручного її виконання. Встановлення знаків безпеки, плакатів тощо. Дії із забезпечення безпеки на перекривній арматурі, зворотних клапанах тощо. Забезпечення засобами пожежегасіння. Перевірка наявності і справності всіх засобів індивідуального захисту, інструментів, пристроїв.

Проведення газонебезпечних робіт. Вимоги до особистого складу бригади. Застосування інструментів та пристроїв, які б унеможливлювали іскроутворення.

Проведення газонебезпечних робіт без зниження тиску газу. Вимоги до освітлення робочих місць під час виконання газонебезпечних робіт.

Додаткові заходи безпеки під час виконання робіт у середині ємностей, у колодязях, тунелях, каналізаційних мережах.

Вимоги безпеки після завершення газонебезпечних робіт.

2.14.4.2 Вогневі роботи

Перелік виробничих операцій, які відносяться до вогневих робіт. Планові та аварійні вогневі роботи. Небезпечні чинники під час проведення вогневих робіт. Інструкції згідно з якими проводяться вогневі роботи. Вимоги до персоналу, який допускається до проведення вогневих робіт.

Організація вогневих робіт. Наряд-допуск на проведення вогневих робіт. Плани організації робіт. Відповідальний за проведення вогневої роботи. Порядок виконання комплексних вогневих робіт.

Підготовчі роботи: створення умов на проведення вогневих робіт, дії із забезпечення безпеки на перекривній арматурі, зворотних клапанах тощо, комплектація засобами пожежогасіння, встановлення відповідних знаків безпеки, плакатів тощо. Підготовка газового обладнання до вогневих робіт. Підготовка підземних газопроводів до вогневих робіт.

Умови початку виконання вогневих робіт. Причини, що можуть викликати необхідність негайного припинення робіт та умови відновлення вогневих робіт.

Проведення вогневих робіт на об’єктах транспорту газу. Додаткові вимоги безпеки під час проведення вогневих робіт: на посудинах, що працюють під тиском, у середині ємностей та колодязів тощо.

Завершальні роботи. Витіснення повітря. Випробування. Оформлення виконавчої документації.
2.14.5. Дії оператора котельні при виникненні чи загрозі виникнення аварійної ситуації

2.14.5.1 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

2.14.5.2 Дії оператора котельні у разі виникнення аварійних ситуацій:

— розгерметизація технологічного обладнання та газопроводів, що супроводжується витіканням газу (руйнування газопроводу, обладнання, посудин; виникнення тріщин; корозійні пошкодження; розгерметизація з’єднань тощо);

— розгерметизація технологічного обладнання та газопроводів, що супроводжується викидом і спалахуванням газу (руйнування газопроводу, обладнання, посудин; корозійні пошкодження тощо);

— розгерметизація низької сторони за межами території ;

— порушення технологічного режиму подачі газу і повне припинення його подачі споживачам через гідроутворення, попадання рідини в технологічні трубопроводи та обладнання;

— відмова в роботі пункту редукування газу;

— ураження ГРС блискавкою, що призвело до спалаху газу на свічці;

— навмисні дії сторонніх осіб, що призвели до розгерметизації газопроводу та обладнання.

Повернутися до змісту програм навчання