2.17. Програма навчання з питань охорони праці для працівників мех. служб цехів та РМЦ

2.17.1. Тематичний план навчання з питань охорони праці для працівників ремонтно-механічного цеху, механічної служби ковбасного цеху, цеху напівфабрикатів та експедиції(далі мех. служби цехів та РМЦ)

№ теми Короткий зміст занять Кількість годин Заняття проводить
1. Законодавство України з охорони праці. Основи законодавства про працю України 1 Начальник відділу ОП
2. Організація роботи з питань охорони праці в мех. службах цехів та РМЦ 1 Гол. механік
3. Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для працівників мех. служб цехів та РМЦ 1 Начальник відділу ОП
4. Правила безпечних умов праці. Норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт 8 Гол. механік
5. Забезпечення пожежної безпеки в мех. службах цехів та РМЦ 1 Інженер з ЦО
6. Характеристика умов праці на робочих місцях в мех. службах цехів та РМЦ. Небезпечні та шкідливі виробничі чинники 0,5 Начальник відділу ОП
7. Електробезпека 2 Гол. енергетик
8. Гігієна праці та виробнича санітарія. Медичні огляди 0,5 Начальник відділу ОП
9. Обов’язки працівників мех. служб цехів та РМЦ згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій 1 Інженер з ЦО
10. Надання долікарської допомоги 1 Старша медсестра
Усього: 17

2.17.2. Організація роботи з питань охорони праці в мех. службах цехів та РМЦ

2.17.2.1 Вимоги до віку, статі, кваліфікації, стажу роботи, проходження медичних оглядів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Система підготовки персоналу мех. служб цехів та РМЦ. Робоче місце слюсаря з ремонту ТУ, електрозварника ручного зварювання, слюсаря ремонтника, електрогазозварника, електромеханіка з підіймальних установок, маляра, токаря, налагоджувальника устаткування у виробництві харчової продукції, піскострумника, механіка. Що повинні знати та вміти працівники в мех. службах цехів та РМЦ. Обов’язки, права працівників в мех. службах цехів та РМЦ згідно функціональних обов’язків. Обов’язки працівників РМЦ щодо виконання правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.17.2.2 Утримання території та виробничих приміщень

Загальні вимоги безпеки щодо утримання та поведінки на території . Плакати та знаки безпеки, загорожі.

2.17.2.3 Безпечне виконання вантажно-розвантажувальних робіт.

Вимоги безпеки під час підіймання, переміщення та опускання вантажу вантажно-підіймальними механізмами. Вимоги безпеки під час виконання робіт із застосуванням лебідок, домкратів. Характеристика, класифікація та маркування вантажів. Сигналізація під час переміщення вантажів кранами. Складування вантажів, обладнання, металу, залізобетонних виробів.

2.17.3. Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для працівників мех. служб цехів та РМЦ

2.17.3.1 Загальні відомості про міжгалузеві правила.

— ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

— Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів у редакції наказу
Міністерства енергетики та вугільної промисловості 13.02.2012 № 91.

— ДНАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики.

— Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті.

— Правила пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МНС України від 19 жовтня 2004 р. № 126 (НАПБ А.01.001-2004).

2.17.3.2 Загальні відомості про галузеві правила та інструкції.

— Правила охорони праці для працівників м’ясопереробних цехів (НПАОП 15.1-1.06-99);

— Правила охраны труда для работников производств убоя и первичной обработки животноводческого сырья (ДНАОП 1.8.20-1.07-99).

2.17.3.3 Загальні відомості про стандарти.

— ISO 9001;

— ISO 14001;

— OHSAS 18001.

2.17.3.4 Вимоги інструкцій:

— Для газозварника (№ 18);

— Для електрозварника (№ 22);

— Про міри пожежної безпеки при проведені газо- електрозварювальних і других видів вогневих робіт (55/А);

— При роботі на висоті (№ 59);

— При роботі з електроінструментом (№64);

— При експлуатації паяльної лампи (№65);

— Для малярів (№ 127);

— Для слюсаря ремонтника (№ 148);

— По виконанню навантажуально-розвантажувальних робіт (№ 152)

— інструкцій заводу-виготовлювача з експлуатації верстатів РМЦ;

— інструкцій заводу-виготовлювача виробничого обладнання;

— інструкцій про заходи пожежної безпеки.

2.17.4. Правила безпечних умов праці. Норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт

2.17.4.1 Загальні вимоги безпеки до обладнання

Допустимі навантаження на деталі, вузли та механізми, що працюють, способи їх технічного обслуговування і ремонту. Технічна послідовність і безпечна організація роботи під час ремонту. Обсяги і порядок планово-попереджувальних ремонтів обладнання. Оформлення результатів планово-попереджувальних ремонтів. Розміщення і принцип дії виробничого обладнання.

2.17.4.2 Вимоги безпеки під час виконання робіт на металообробних верстатах, з інструментами та пристроями

Вимоги безпеки до абразивного інструменту та до виконання робіт із його застосуванням. Вимоги безпеки до ручного електрифікованого інструменту та до виконання робіт із його застосуванням. Вимоги безпеки до слюсарно-ковальського інструменту. Вимоги безпеки до пневматичного інструменту та до виконання робіт із його застосуванням.

2.17.4.3 Вимоги безпеки під час виконання робіт з технічного обслуговування обладнання виробничого обладнання.

Вимоги безпеки перед початком роботи. Вимоги безпеки під час роботи паяльною лампою. Порядок проведення щодобового огляду вентиляційних установок. Вимоги безпеки під час обслуговування апаратів повітряного охолодження. Вимоги безпеки після закінчення роботи. Вимоги безпеки під час ліквідації аварій.

2.17.4.4 Вимоги безпеки під час технічного обслуговування та експлуатації посудин, що працюють під тиском

Періодичність та порядок огляду та опосвідчення посудин, що працюють під тиском. Вимоги безпеки до експлуатації та технічного обслуговування посудин, що працюють під тиском (акумулятори газу, продувальні ємності, адсорбери, сепаратори, фільтри, вологомасловідділювачі тощо). Арматура, контрольно-вимірювальні приклади і запобіжні пристрої: перекривна або перекривно-регулювальна арматура, манометри, прилади для вимірювання температури, запобіжні пристрої від підвищення тиску, покажчики рівня рідини.

Балони для стиснених газів. Призначення та будова. Робочий тиск роботи балонів. Вимоги безпеки до балонів. Маркування, пофарбування та опосвідчення балонів. Відбракування балонів. Максимально допустимий робочий тиск. Вимоги безпечної експлуатації балонів. Випадки, коли забороняється експлуатація балонів. Вимоги безпеки до зберігання та транспортування балонів.

2.17.4.5 Експлуатація допоміжного обладнання

Експлуатація систем вентиляції. Експлуатація систем стиснутого повітря (газу), що необхідний для живлення пневматичних пристроїв систем автоматичного регулювання та контролю. Вимоги безпеки з експлуатації протипожежного обладнання. Експлуатація ізолюючих засобів індивідуального захисту органів дихання, шлангових протигазів, рятівних поясів та вірьовок.

2.17.4.6. Виконання робіт підвищеної небезпеки.

Роботи на висоті. Вимоги безпеки до робочих місць під час виконання робіт на висоті. Вимоги до засобів колективного та індивідуального захисту. Вимоги безпеки під час виконання робіт на висоті з використанням вантажопідіймальних кранів, машин та пристроїв. Вимоги безпеки під час виконання окремих видів робіт на висоті.

Вимоги безпеки перед початком газо- електрозварювальних та різальних робіт, під час виконання їх виконання та після закінчення. Вимоги безпеки до обладнання та під час виконання зварювальних робіт. Вимоги безпеки під час виконання робіт всередині ємностей. Правила поводження з обладнанням та апаратурою. Протипожежні заходи.

2.17.5. Обов’язки працівників мех. служб цехів та РМЦ при виникненні чи загрозі виникнення аварійної ситуації

2.17.5.1. Основні поняття щодо горіння, самозаймання і вибуху. Умови утворення пожежовибухонебезпечного середовища.

2.17.5.2. Класифікація виробництв по ступеню пожежної і вибухової небезпеки. Пожежний зв’язок і сигналізація. Способи попередження пожежі і вибуху. Первинні засоби пожежогасіння. Способи і засоби гасіння пожеж.

2.17.5.3 Види аварійних ситуацій.

Види аварійних ситуацій під час експлуатації посудин, що працюють під тиском. Дії, спрямовані на запобігання аварійних ситуацій. Аварійна зупинка посудин.

2.17.5.4 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

Дії працівників РМЦ у разі виникнення аварійних ситуацій:

— вибухи посудини, що працюють під тиском;

— вибухи газу;

— вибух чи загорання хімічних речовин.
 

Повернутися до змісту програм навчання