2.18. Програма навчання з питань охорони праці для працівників майстерні транспортного цеху

2.18.1. Тематичний план навчання з питань охорони праці для працівників майстерні транспортного цеху

№ теми Короткий зміст занять Кількість годин Заняття проводить
1. Законодавство України з охорони праці. Основи законодавства про працю України 1 Начальник відділу ОП
2. Організація роботи з питань охорони праці в майстерні транспортного цеху 1 Гол. механік
3. Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для працівників майстерні транспортного цеху 1 Начальник відділу ОП
4. Правила безпечних умов праці. Норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт 8 Гол. механік
5. Забезпечення пожежної безпеки в майстерні транспортного цеху 1 Інженер з ЦО
6. Характеристика умов праці на робочих місцях майстерні транспортного цеху 0,5 Начальник відділу ОП
7. Електробезпека 2 Гол. енергетик
8. Гігієна праці та виробнича санітарія. Медичні огляди 0,5 Начальник відділу ОП
9. Обов’язки працівників майстерні транспортного цеху згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій 1 Інженер з ЦО
10. Надання долікарської допомоги 1 Старша медсестра
Усього: 17

2.18.2. Організація роботи з питань охорони праці в майстерні транспортного цеху

2.18.2.1. Вимоги до віку, статі, кваліфікації, стажу роботи, проходження медичних оглядів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Система підготовки персоналу працівників майстерні транспортного цеху. Робоче місце слюсаря з ремонту автомобілів, слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування, електрозварника ручного зварювання, слюсаря з ремонту автомобілів, зайнятого ремонтом паливної апаратури дизельних двигунів, маляра. Що повинні знати та вміти працівники майстерні транспортного цеху. Обов’язки, права, відповідальність працівників майстерні транспортного цеху згідно функціональних обов’язків. Обов’язки працівників майстерні транспортного щодо виконання правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.18.2.2. Утримання території та виробничих приміщень

Загальні вимоги безпеки щодо утримання та поведінки на території . Плакати та знаки безпеки, загорожі.

2.18.2.3. Безпечне виконання вантажно-розвантажувальних робіт.

Вимоги безпеки під час підіймання, переміщення та опускання вантажу вантажно-підіймальними механізмами. Вимоги безпеки під час виконання робіт із застосуванням лебідок, домкратів. Характеристика, класифікація та маркування вантажів. Сигналізація під час переміщення вантажів кранами. Складування вантажів, обладнання, металу, залізобетонних виробів.

2.18.3. Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для працівників майстерні транспортного цеху

2.18.3.1. Загальні відомості про міжгалузеві правила:

— ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

— Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів у редакції наказу
Міністерства енергетики та вугільної промисловості 13.02.2012 № 91.

— Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті.

— ДНАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики.

— Правила пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МНС України від 19 жовтня 2004 р. № 126

2.18.3.2. Загальні відомості про галузеві правила та інструкції.

— Правила охорони праці на автомобільному транспорті, затверджені Наказом МНС України 09.07.2012 N964.

— Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту.

2.18.3.3. Загальні відомості про стандарти.

— ISO 9001;

— ISO 14001;

— OHSAS 18001.

2.18.3.4. Вимоги інструкцій з охорони праці:

— Для газозварника (№ 18);

— Для електрозварника (№ 22);

— По обслуговуванню вантажопідіймальних машин та механізмів, керованих з підлоги (№ 23).

— При роботі на заточувальному станку (№27).

— Під час шиномонтажних робіт (№ 33).

— Для водіїв під час ТО та ремонту автомобіля, для слюсаря авто-ремонтника (№34).

— При роботі на токарному станку (№ 40).

— При обслуговуванні свердлильного станка (№ 41).

— Для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування (№43/А).

— Про безпечний рух транспорту та пішоходів на території (№ 51)

— Про міри пожежної безпеки при проведені газо- та електрозварювальних і других видів вогневих робіт (55/А);

— При роботі на висоті (№ 59);

— З електробезпеки (№63)

— При роботі з електроінструментом (№64);

— При експлуатації паяльної лампи (№65);

— Для малярів (№ 127);

— По виконанню навантажуально-розвантажувальних робіт (№ 152).

2.18.3.5. Вимоги зазначені у функціональних обов’язках слюсаря з ремонту автомобілів, слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування, електрозварника ручного зварювання, слюсаря з ремонту автомобілів, зайнятого ремонтом паливної апаратури дизельних двигунів, маляра;

2.18.3.6. Вимоги інших інструкцій

— інструкцій заводу-виготовлювача з експлуатації верстатів в майстерні транспортного цеху;

— інформаційне забезпечення від виробника ТЗ;

— інструкцій про заходи пожежної безпеки.

2.18.4. Правила безпечних умов праці. Норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт

2.18.4.1 Вимоги безпеки під час профілактичного обслуговування та ремонту транспортних засобів

Загальні вимоги безпеки: до робочих місць, пристроїв та інструментів. Миття автомобілів, агрегатів, вузлів та деталей. Перевірка технічного стану транспортних засобів. Вимоги безпеки під час виконання робіт профілактичного обслуговування та ремонту. Додаткові вимоги безпеки під час обслуговування та ремонту автомобілів, що працюють на газовому паливі. Вимоги безпеки під час робіт в оглядових канавах, зонах профілактичного обслуговування та ремонту. Ремонт, заміна підйомного механізму кузова автомобіля-самоскида, самоскидного причепа. Вимоги безпеки під час зняття з автомобіля або встановлення на автомобіль вузлів та деталей. Шиномонтажні роботи. Мідницькі роботи. Ковальсько-ресорні роботи. Кузовні роботи. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

2.18.4.2 Вимоги безпеки під час застосування шкідливих речовин

Застосування етилованого бензину. Застосування антифризу та гальмівних рідин.

2.18.4.3 Вимоги безпеки під час роботи на верстатах

Загальні вимоги безпеки. Свердлильні верстати. Заточувальні та шліфувальні верстати. Робота на ножицях, пилках та пресах.

2.18.4.4 Вимоги безпеки під час виконання робіт з інструментами та пристроями

Вимоги безпеки до ручного електроінструменту та до робіт із його застосуванням. Вимоги безпеки під час виконання робіт на верстаках. Вимоги безпеки до слюсарного інструменту (молотки, кувалди, зубила, пробійники, слюсарні лещата, гайкові ключі, викрутки тощо) та до робіт із його застосуванням. Вимоги безпеки під час виконання робіт із застосуванням домкратів. Вимоги безпеки під час виконання робіт з пневмоінструментом.

2.18.4.5 Роботи на висоті. Вимоги безпеки до робочих місць під час виконання робіт на висоті. Вимоги до засобів колективного та індивідуального захисту. Вимоги безпеки під час виконання робіт на висоті з використанням вантажопідіймальних кранів, машин та пристроїв. Вимоги безпеки під час виконання окремих видів робіт на висоті.

2.18.4.6 Вимоги безпеки перед початком газо- електрозварювальних та різальних робіт, під час виконання їх виконання та після закінчення. Вимоги безпеки до обладнання та під час виконання зварювальних робіт. Вимоги безпеки під час виконання робіт всередині ємностей. Правила поводження з обладнанням та апаратурою. Протипожежні заходи.

2.18.4.7 Технічне обслуговування і ремонт автомобілів, що працюють на газовому паливі

Огляд та перевірка технічного стану автомобілів з газовими балонами перед випуском на лінію та після повернення з лінії. Перевірка герметичності з’єднань газового обладнання і визначення місць витікання газу; усунення виявлених несправностей.

Дії автослюсаря у разі виявлення витікання газу із балонів під час перевірки технічного стану та ремонту автомобіля.

Вимоги безпеки під час експлуатації, зберігання і транспортування балонів з газом.

 

2.18.5. Забезпечення пожежної безпеки в майстерні транспортного цеху

2.18.5.1 Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої або несправної техніки в пожежонебезпечних місцях, порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки.

2.18.5.2 Організаційні та технічні протипожежні заходи. Вимоги пожежної безпеки до утримання територій та приміщень, евакуаційних шляхів і виходів. Вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання: систем опалення та теплових мереж, вентиляції та кондиціонування. Класифікація приміщень щодо вибухопожежної і пожежної безпеки.

2.18.5.3 Горіння речовин і способи його зупинення. Умови горіння. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті та незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

2.18.5.4 Вогнегасні речовини та матеріали: вода, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасні властивості. Первинні засоби пожежогасіння: вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі.

Вимоги до утримання та експлуатації технічних засобів контролю і протипожежного захисту: засоби контролю і автоматики, зв’язок, установки пожежної сигналізації та пожежогасіння, системи оповіщення про пожежу, протипожежне водопостачання. Система контролю загазованості.

Основні можливі причини пожеж в майстерні та боксах транспортного цеху та заходи щодо їх попередження.

Вимоги пожежної безпеки під час обслуговування обладнання та виконання зварювальних робіт.

2.18.6. Обов’язки працівників майстерні транспортного цеху при виникненні чи загрозі виникнення аварійної ситуації

2.18.6.1 Основні поняття щодо горіння, самозаймання і вибуху. Умови утворення пожежовибухонебезпечного середовища.

2.18.6.2 Класифікація виробництв по ступеню пожежної і вибухової небезпеки. Пожежний зв’язок і сигналізація. Способи попередження пожежі і вибуху. Первинні засоби пожежогасіння. Способи і засоби гасіння пожеж.

2.18.6.3 Види аварійних ситуацій.

Види аварійних ситуацій під час експлуатації посудин, що працюють під тиском. Дії, спрямовані на запобігання аварійних ситуацій. Аварійна зупинка посудин.

2.18.6.4 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

Дії працівників РМЦ у разі виникнення аварійних ситуацій:

— вибухи посудини, що працюють під тиском;

— вибухи газу;

— вибух чи загорання паливо-мастильних матеріалів.
 

Повернутися до змісту програм навчання