2. Програми спеціального навчання з питань охорони праці основних професій ТОВ «Зірка»

2.1. Програма спеціального навчання з питань охорони праці для ліфтера

 

2.1.1. Тематичний план спеціального навчання з питань охорони праці для ліфтерів

 

з/п

Короткий зміст тем навчання Кількість годин Заняття проводить
1. Законодавство про охорону праці. Основи законодавства про працю України 1 Начальник відділу ОП
2. Організація роботи з безпечної експлуатації ліфтів 1 Начальник відділу ОП
3. Характеристика умов праці на робочих місцях. Небезпечні та шкідливі виробничі чинники. 0,5 Начальник відділу ОП
4. Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для ліфтера 1 Начальник відділу ОП
5. Ліфти та їхня будова 2 Електромеханік з підіймальних установок
6. Правила безпечних умов праці. Норми, методи і прийоми безпечної експлуатації ліфтів 5
7. Електробезпека 1 Верещака Я.А.
8. Пожежна безпека 1 Інженер з ЦО
9. Гігієна праці та виробнича санітарія. Медичні огляди. 0,5 Старша медсестра
10. Обов’язки ліфтерів при виникненні чи загрозі виникнення аварійної ситуації 1 Начальник відділу ОП
11. Надання долікарської допомоги 1 Старша медсестра
Усього 15

 

2.1.2. Організація роботи з безпечної експлуатації ліфтів

Вимоги до віку, статі, кваліфікації, стажу роботи, проходження медичних оглядів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Система підготовки ліфтерів. Робоче місце ліфтера. Що повинні знати та вміти ліфтери. Обов’язки, права, відповідальність ліфтера. Обов’язки ліфтерів щодо виконання правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.1.2.2 Утримання ліфта

Загальні вимоги безпеки щодо утримання та поведінки під час користування ліфтом. Плакати та знаки безпеки, загорожі.

 

2.1.3.Нормативно правові акти, діючі для ліфтерів

2.1.3.1. Загальні відомості про міжгалузеві правила

— Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00-1.2-080.00-1.07-94);

— Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті.

— ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

— Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів у редакції наказу
Міністерства енергетики та вугільної промисловості 13.02.2012 № 91.

— Правила пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МНС України від 19 жовтня 2004 р. № 126.

2.1.3.2. Загальні відомості про галузеві правила та інструкції;

— Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

— Правила охорони праці для працівників м’ясопереробних цехів (НПАОП 15.1-1.06-99);

2.1.3.3. Загальні відомості про стандарти:

— ISO 9001;

— ISO 14001;

— OHSAS 18001.

2.1.3.4. Вимоги інструкцій:

— По охороні праці для ліфтерів (№ 172);

— Особи відповідальної за експлуатацію ліфтів (№ 245);

— інструкцій заводів-виготовлювачів з експлуатації ліфтів;

— інструкцій про заходи пожежної безпеки.

 

2.1.4.Ліфти та їхня будова

2.1.4.1. Класифікація ліфтів по призначенню та конструкції. Визначення ліфта (пасажирського, вантажного, лікарняного). Технічна документація, якою повинні бути забезпечені ліфти. Технічні характеристики ліфтів. Види робіт по технічному обслуговуванню ліфтів, їх призначення і об’єм. Надписи на дверях шахти ліфту з зовнішнім управлінням. Сигналізація ліфта. Написи на реєстраційній табличці.

2.1.4.2. Повне технічне опосвідчення ліфтів, його призначення та об’єм. Часткове технічне опосвідчення ліфтів, його призначення та об’єм. В яких випадках проводиться позачерговий огляд. Порядок видачі дозволу після його реконструкції. Порядок видачі дозволу на експлуатацію ліфта після його реконструкції. Динамічне випробування ліфта, його призначення. об’єм. Перереєстрація та зняття з обліку ліфтів в органах Держгірпромнагляду. Реєстрація ліфтів в органах Держгірпромнагляду України.

2.14.3. Вимоги до приямка ліфта. Устаткування приямка. Вимоги «Правил» до кабін ліфтів. Загальні вимоги до електроустаткування ліфтів. Противага ліфта. Вимоги «Правил» до ліфтових канатів. Принцип їх випробування. Будівельна частина ліфта, вимоги до неї. Устаткування машинних приміщень ліфтів. Вимоги «Правил» до машинних приміщень ліфтів. Вимоги «Правил» до шахт ліфтів. Які вимоги пред’являються до освітлення кабіни. Редуктор: призначення, будівля. Перевірка неавтоматичних замків розпашних дверей шахти. Точність зупинки кабіни ліфта. Призначення канатотягового шківа. Вимоги до підлоги кабіни ліфту. Обмежувач швидкості та його призначення. Вимоги до машинних приміщень. Вимоги до управління ліфтом з машинного приміщення. Вимоги до приямку, його призначення та обладнання. Елементи ліфта, які підлягають випробування після їх заміни.

2.1.5.Правила безпечних умов праці. Норми, методи і прийоми безпечної експлуатації ліфтів

Обов’язки особи, відповідальної за організацію безпечної експлуатації ліфтів. Порядок призначення відповідальних ІТП при експлуатації ліфтів. Відповідальність за порушення «Правил». Суть і об’єм інструктажів на робочому місці обслуговуючого ліфти персоналу. Що заборонено виконувати ліфтеру.

Порядок призначення обслуговуючого ліфти персоналу. Самостійне користування ліфтом. Обов’язки та відповідальність ліфтера під час роботи. Обов’язки особи, відповідальної за організацію експлуатації ліфта. Ситуації, в яких ліфтер повинен зупинити ліфт.

Група електробезпеки для обслуговуючого ліфти персоналу та ІТП. Диспетчеризація ліфтів. Випадки, в яких заборонена робота ліфта. Обов’язки суб’єкта господарювання по утриманню в справному стані та до безпечної експлуатації ліфтів.

 

2.1.6. Обов’язки ліфтерів при виникненні чи загрозі виникнення аварійної ситуації

2.1.6.1 Види аварійних ситуацій.

Види аварійних ситуацій, які можуть виникнути під експлуатації та обслуговуванні ліфтів. Дії, спрямовані на запобігання аварійних ситуацій. Аварійна зупинка ліфта.

2.1.6.2 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

Дії ліфтерів у разі виникнення аварійних ситуацій:

— обрив канатів, падіння ліфта;

— потрапляння сторонніх предметів чи людей до шахти ліфта під час його роботи;

— загорання чи вибух у шахті чи кабіні ліфта;

— виникнення аварійної ситуації в цеху, де встановлений ліфт.

Повернутися до змісту програм навчання