2.8. Програма спеціального навчання з питань охорони праці для машиністів автомобільних кранів

2.8.1 Тематичний план спеціального навчання з питань охорони праці машиніста автомобільного крана


п/п
Найменування теми Кількість годин Заняття проводить
1. Законодавство України з охорони праці. Основи законодавства про працю України 1 Начальник відділу ОП
2. Організація роботи з питань охорони праці у транспортному цеху 1 Начальник відділу ОП
3. Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для машиніста автокрана 1 Начальник відділу ОП
4. Вимоги безпеки під час обслуговування та експлуатації крана автомобільного 8 Начальник колони №2
5. Характеристика умов праці на робочих місцях. Небезпечні та шкідливі виробничі чинники. 0,5 Начальник відділу ОП
6. Забезпечення пожежної безпеки на підприємстві та в підрозділі. Вибухобезпека та вибухозахист 1 Інженер з ЦО
7. Електробезпека 1 Начальник відділу ОП
8. Обов’язки машиніста автокрана при виникненні чи загрозі виникнення аварійної ситуації 1 Начальник відділу ОП
9. Гігієна праці та виробнича санітарія. Медичні огляди. 0,5 Старша медсестра
10. Надання першої допомоги при нещасних випадках 1 Старша медсестра
Усього: 16

2.8.2. Організація роботи з питань охорони праці у транспортному цеху

2.8.2.1. Вимоги до віку, статі, кваліфікації, стажу роботи, проходження медичних оглядів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Порядок допуску до самостійної роботи. Перелік робіт, які повинен виконувати машиніст автокрана. Що повинен знати та вміти машиніст автокрана. Зобов’язання машиніста автокрана під час виконання робіт. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

2.8.2.2. Вимоги безпеки для майданчика, де встановлюється автокран, та робочого місця машиніста автокрана.

2.8.2.3. Порядок та зміст перевірки транспортного засобу.

Перевірка зовнішнім оглядом стану підіймального механізму автокрана:

— справність обладнання, відсутність поломок і порушень з’єднання деталей;

— надійність з’єднання обладнання між собою;

— наявність і справність вогнегасника, запобіжного клапана, запірної арматури;

— надійність і справність з’єднання важелів і тяг систем управління;

— рівень масла у гідросистемі і редукторі;

— наявність і справність контрольно-вимірювальних приладів (далі — КВП);

— надійність і справність світових і звукових засобів сигналізації автокрана;

— справність систем автоматики;

— надійність болтових з’єднань;

— надійність і справність іскрогасника і захисного кожуха на вихлопній трубі двигуна внутрішнього згорання;

— надійність і справність вантажозахоплювальних пристроїв і механізмів.

 

2.8.3. Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для машиніста автокрана

2.8.3.1 Загальні відомості про міжгалузеві правила

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів НПАОП 0.00-1.01-07

2.8.3.2 Загальні відомості про галузеві правила та інструкції

— Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту.

— Правила охорони праці на автомобільному транспорті, затверджені Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 09.07.2012 N964.

2.8.3.3 Загальні відомості про стандарти

— ISO 9001;

— ISO 14001;

— OHSAS 18001.

2.8.3.4 Вимоги інструкцій з охорони праці:

— Для машиністів автомобільних кранів (№ 31).

— З безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів (№ 111).

— Для водіїв під час ТО та ремонту автомобіля, для слюсаря – авто ремонтника (№34).

— Під час шиномонтажних робіт (№ 33).

— По виконанню навантажуально-розвантажувальних робіт (152).

— Про безпечний рух транспорту та пішоходів на території (№ 51).

— інструкцій з охорони праці за видами робіт;

— функціональні обов’язки машиніста автокрана;

— інструкція з експлуатації автокрана;

— інструкції про заходи пожежної безпеки.

 

2.8.4. Вимоги безпеки під час обслуговування та експлуатації автокрана

2.8.4.1 Автокрани та обладнання для виконання підіймальних робіт

Призначення, типи, технічні дані, будова та принцип дії.

Вимоги безпеки під час технічного обслуговування автокрана.

2.8.4.2 Вимоги безпеки під час обслуговування та експлуатації автокрана

Вимоги безпеки під час профілактичного обслуговування та ремонту:

— миття агрегатів, вузлів, деталей автокрана;

— перевірка технічного стану;

— обов’язкові роботи профілактичного обслуговування та ремонту.

Вимоги безпеки під час експлуатації транспортного засобу:

— підготовка до виїзду;

— рух по території підприємства;

— переїзд до місця виконання робіт.

2.8.4.3 Вимоги безпеки під час експлуатації підіймального механізму

Заходи, які необхідно виконати після переїзду на виробничий об’єкт. Вимоги безпеки перед початком роботи. Монтаж аутригерів. Вимоги безпеки під час експлуатації обладнання, механізмів, інструменту. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

2.8.4.4 Вимоги безпеки під час виконання робіт по підійманню вантажу.

Вимоги безпеки під час підіймання, переміщення та опускання вантажу вантажно-підіймальними механізмами. Характеристика, класифікація та маркування вантажів. Сигналізація під час переміщення вантажів кранами. Складування вантажів, обладнання. Вимоги безпеки під час навантаження та розвантаження труб, довгомірних вантажів, балонів з газами.

2.8.4.5 Вимоги безпеки під час виконання робіт з інструментами

Вимоги безпеки до ручного електрифікованого інструменту та до виконання робіт із його застосуванням. Вимоги безпеки до слюсарно-ковальського інструменту та до виконання робіт із його застосуванням.

 

2.8.5. Обов’язки машиніста автокрана при виникненні чи загрозі виникнення аварійної ситуації

2.8.5.1 Види аварійних ситуацій, що можуть виникнути під час експлуатації автомобільного крана:

— пошкодження об’єктів, яке може призвести до виникнення аварійних ситуацій;

— порушення цілісності стріли, строп, зачіплювального механізму;

— падіння вантажу чи вантажопідіймальних частин, розрив строп;

— газопрояви, пожежа.

2.8.5.2 Дії машиніста автокрана у разі виникнення аварійних ситуацій згідно із планом локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій (далі — ПЛАС).
 

Повернутися до змісту програм навчання