Програми навчання з питань охорони праці для працівників підприємства

2.16. Програма спеціального навчання з питань охорони праці для стропальників

2.16.1. Тематичний план спеціального навчання з питань охорони праці для стропальника

№ теми Короткий зміст тем навчання Кількість годин Заняття проводить
1. Законодавство України з охорони праці. Основи законодавства про працю України 1 Начальник відділу ОП
2. Організація роботи з питань охорони праці під час ведення робіт зі стропування вантажу 1 Начальник відділу ОП
3. Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для стропальника 1 Начальник відділу ОП
4. Вимоги безпеки під час виконання робіт 8 Нач. колони № 2
5. Небезпечні та шкідливі виробничі чинники 0,5 Начальник відділу ОП
6. Пожежна безпека 1 Інженер з ЦО
7. Електробезпека. Загальні відомості по електротехніці і електрообладнанні кранів і кран-балок 1 Начальник відділу ОП
8. Обов’язки стропальника при виникненні чи загрозі виникнення аварійної ситуації 1 Начальник відділу ОП
9. Гігієна праці та виробнича санітарія. Медичні огляди 0,5 Старша медсестра
10. Надання долікарської допомоги 1 Старша медсестра
Усього: 16

 

2.16.2. Організація роботи з питань охорони праці у будівельній дільниці

2.16.2.1. Загальні положення інструкції з охорони праці та робочої інструкції діючі для працівників будівельної дільниці, які виконують роботи зі стропування вантажів.

2.16.2.2. Вимоги до віку, статі, кваліфікації, стажу роботи, проходження медичних оглядів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Порядок допуску до самостійної роботи. Перелік робіт, які повинен виконувати стропальник. Що повинен знати та вміти стропальник. Зобов’язання машиніста автокрана під час виконання робіт. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

2.16.2.3. Вимоги безпеки для майданчика, де встановлюється автокран та кран-балка з електротельфером.

2.16.2.4. Типи кранів. Класифікація вантажопідіймальних машин і їх основних параметрів. Область застосування кранів. Крани, на які діють правила Держгірпромнагляд. Основні технічні характеристики вантажопідіймальних машин. Основні вузли і механізми кранів. Реєстрація кранів в органах Держгірпромнагляду. Структура нагляду за безпечною експлуатацією вантажопідіймальних, знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари.

2.16.2.5. Обов’язки керівництва підприємства по забезпеченню утримання в справному стані машин і обладнання, які належать підприємству. Зміст інструкцій для спеціалістів, пов’язаних з роботою і обслуговуванням вантажопідіймальних машин. Технічне опосвідчення кранів і дозвіл на пуск в роботу.

 

2.16.3. Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для стропальника

2.16.3.1 Загальні відомості про міжгалузеві правила.

— Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів НПАОП 0.00-1.01-07.

2.16.3.2 Загальні відомості про галузеві правила та інструкції.

— Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.

2.16.3.3 Загальні відомості про стандарти.

— ISO 9001;

— ISO 14001;

— OHSAS 18001.

2.16.3.4 Вимоги інструкцій з охорони праці:

— По обслуговуванню вантажопідіймальних машин та механізмів, керованих з підлоги (№ 23).

По обслуговуванню вантажу (№44).

— Для стропальника (№168);

— Про безпечний рух транспорту та пішоходів на території (№ 51)

— По виконанню навантажуально-розвантажувальних робіт (№ 152).

— інструкцій з охорони праці за видами робіт;

— функціональні обов’язки стропальника;

— інструкції про заходи пожежної безпеки.

2.16.4. Вимоги безпеки під час стропування вантажу

2.16.4.1. Вимоги правил до крюкових підвісок, крюків, канатів, гальмівних механізмів, блоків, барабанів. Норми бракування основних деталей. Методи кріплення кінців канатів. Загальні відомості про ремонт вантажопідіймальних машин, змінних вантажозахоплювальних пристроїв і тари. Освітлення і сигналізація на кранах. Технічна документація, необхідна для безпечної експлуатації вантажопідємних машин, змінних вантажозахоплювальних пристроїв і тари.

2.16.4.2. Вимоги Правил будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів до змінних вантажозахоплювальних пристроїв (виготовлення, випробування, маркування, технічне обслуговування і бракування).

2.16.4.3. Відомості про загрузки в витках стропів залежно від кута їх нахилу до вертикалі. Поняття розрахунку стальних канатів. Коефіцієнт запасу міцності канатів. Вплив правильної експлуатації на безпечність і довговічність роботи стальних канатів.

2.16.4.4. Класифікація тари залежно від типу вантажів. Вимоги безпеки при експлуатації тари. Порядок виготовлення маркування, технічного обслуговування і браковки канатів. Терміни огляду.

2.16.4.5. Визначення місця стропування по графічним зображенням. Основні способи стропування вантажів: за петлю, провушину, подвійний обхват, мертва петля і т.д. Схеми стропування вантажів.

2.16.4.6. Перевірка справності грузозахоплювальних пристроїв і механізмів. Міри запобігання від падіння вантажу.

2.16.4.7. Основні правила підйому вантажу. Правила підйому і переміщення великогабаритних вантажів. Перевірка надійності кріплення вантажу.

2.16.4.8. Поняття безпечних і небезпечних зон при роботі з кранами.

2.16.4.9. Допустимі габарити штабелів, проходів на площадках складування вантажів.

2.16.4.10. Особиста безпека стропальників під час супроводження і укладання вантажів.

2.16.4.11. Загальні відомості щодо змісту проекту виконання робіт вантажопідємними машинами чи технологічної карти переміщення вантажу на підприємстві. Система подачі сигналів між стропальником і машиністом крана.

2.16.4.12. Технологія складування вантажів. Порушення правил в роботі з вантажами, як причини нещасних випадків та аварій.

2.16.4.13. Порядок виділення кранів для роботи поблизу ЛЕП. Поняття охоронної зони. Порядок отримання дозволу на проведення робіт поблизу ЛЕП. Вимоги безпеки під час виконання робіт поряд з лінією електропередач (ЛЕП). Оформлення наряду-допуску.

2.16.4.14. Вимоги безпеки під час виконання робіт у вибухонебезпечних зонах та з вибухонебезпечним вантажем.

2.16.4.15. Підіймання вантажу двома кранами.

 

2.16.5. Обов’язки стропальника при виникненні чи загрозі виникнення аварійної ситуації

2.16.5.1. Види аварійних ситуацій, що можуть виникнути під час виконання стопу вальних робіт:

— пошкодження об’єктів, яке може призвести до виникнення аварійних ситуацій;

— порушення цілісності стріли, строп, зачіплювального механізму;

— падіння вантажу чи вантажопідіймальних частин, розрив строп;

— газопрояви, пожежа.

2.16.5.2. Дії працівника будівельної дільниці у разі виникнення аварійних ситуацій згідно із планом локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій (далі — ПЛАС).

2.16.5.3. Вимоги пожежної безпеки під час проведення підіймальних операцій, проведення аварійно-відновлювальних робіт. Первинні засоби пожежогасіння. Порядок дій у разі пожежі

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *