Програми навчання з питань охорони праці для працівників підприємства

3.2. Додаткові теми до розділу «Організація роботи з охорони праці» загальної програми навчання посадових осіб

3.2.1. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00-1.2-080.00-1.07-94)

3.2.1.1. Загальні вимоги. Поширення правил. Терміни та визначення понять. Небезпеки, пов’язані з експлуатацією ліфтів.

3.2.1.2. Вимоги безпеки до будови ліфтів.

Нормативні документі, що регулюють вимоги до безпеки ліфтів та їх частин.

3.2.1.3.Вантажопідйомність, перевезення пасажирів та вантажів. Розрахунок допустимої маси вантажу для перевезення та корисної площі ліфта.

Будівельна частина ліфтів. Необхідність улаштування опалення та вентиляції. Вимоги до освітлення, противаги, розміщення гідроциліндрів.

Шахта ліфта. Огородження шахти та його види. Розміщення дверей, вікон та пройомів. Вимоги до стін, допустимі виступи. Розміщення більше одного ліфта в одній шахті та вимоги при цьому. Обладнання приямку і вимоги до нього.

Машинне і блочне приміщення. Розміщення лебідки, низьковольтного комплектного пристрою (станції управління), трансформаторів, перетворювачів, ввідного пристрою. Огорожа, вимоги до дверей, підлоги, освітлення в машинному і блочному приміщеннях. Що заборонено розміщувати в машинному приміщенні.

Устаткування ліфтів. Нормативні документи, які регулюють вимоги до устаткування (противага, кабіна, підвісна система та ін.) ліфтів.

3.2.1.3. Вимоги до виготовлення, реконструкції, модернізації, ремонту, монтажу і налагодження ліфтів

3.2.1.4. Виготовлення ліфтів, перевірка якості, забезпечення документацією. Монтаж, налагодження, ремонт, реконструкція, модернізація ліфтів. Вимоги до ліфтів, придбаних за кордоном: експлуатація та забезпечення документацією.

3.2.1.5. Вимоги до експлуатації ліфтів.

Реєстрація. Технічний огляд, експертне обстеження і введення в експлуатацію. Первинний (повний) технічний огляд. Періодичний (черговий) технічний огляд. Позачерговий технічний огляд. Експертне обстеження (технічне діагностування) ліфтів. Експлуатація ліфтів. Диспетчеризація ліфтів. Норми бракування щодо ланцюгів та стальних канатів.

3.2.1.6. Будівельні підйомники. Поширення правил на підйомники. Технічний огляд підйомників. Відмінності вимог до будівельної частини підйомника порівняно з ліфтом.

Електричні багатокабінні пасажирські підйомники безперервної дії. Загальні вимоги. Будівельна частина і розміщення устаткування. Напрямні, кабіна та вимоги до них. Лебідка, зірочки, ланцюги та вимоги до них. Електрична частина: напруга, що подається; електропривод; система керування; освітлення. Технічний огляд. Експлуатація і обслуговування.

3.2.2. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (НПАОП 0.00-1.01-07)

3.2.1.1. Загальні положення. Визначення термінів. Небезпека, пов’язана з експлуатацією вантажопідіймальних кранів і машин.

3.2.1.2. Вимоги безпеки до будови вантажопідіймальних кранів та їх складових частин (загальні відомості; механізми; гальма; ходові колеса; вантажо-захоплювальні органи; канати; барабани та блоки; ланцюги; електрообладнання; гідропривід; прилади і пристрої безпеки; апарати керування; кабіни керування; противага та баласт; огорожі; галереї, площадки та засоби доступу; установлення; знімні вантажо-захоплювальні пристрої; кранова колія; додаткові вимоги безпеки до кранів кабельного типу; додаткові вимоги безпеки до кранів-штабелеукладальників мостових, додаткові вимоги безпеки до кранових підйомників, лебідок і колисок для підіймання працівників; додаткові вимоги безпеки до кранів-маніпуляторів).

3.2.1.3. Вимоги до виготовлення, реконструкції, модернізації, ремонту, монтажу, демонтажу і налагодження.

3.2.1.4. Вимоги до вантажопідіймальних кранів, машин і їх складових частин, придбаних за кордоном.

3.2.1.5. Вимоги до експлуатації (реєстрація; пуск у роботу; технічний огляд; відомчий нагляд і обслуговування; виконання робіт).

3.2.1.6. Порядок розслідування аварій та нещасних випадків. Відповідальність за порушення правил.

 

3.2.3. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджені наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 р. N 62

3.2.3.1. Загальні положення.

Професійний добір та медичний огляд працівників. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці. Небезпечні виробничі фактори під час робіт на висоті. Створення безпечних умов під час виконання робіт на висоті. Наряд-допуск для виконання робіт на висоті.

3.2.3.2. Терміни та визначення, що вживаються у цих Правилах.

3.2.3.3. Вимоги безпеки до робочих місць під час виконання робіт на висоті.

Огородження та вимоги до них. Площадки та драбини і вимоги до них. Небезпечна зона. Перекриття і отвори в ньому. Проходи до робочих місць і вимоги до них.

3.2.3.4. Вимоги до засобів колективного та індивідуального захисту.

Загальні вимоги. Вимоги до поясів запобіжних. Вимоги до касок захисних промислових. Вимоги до страхувальних сталевих канатів. Вимоги до уловлювачів з вертикально установленими страхувальними канатами. Вимоги до верхолазного спорядження

3.2.3.5. Вимоги безпеки під час виконання робіт на висоті засобами малої механізації, пристроями та інструментами

Загальні вимоги. Вимоги безпеки під час виконання робіт на висоті із застосуванням електрифікованого інструменту. Вимоги безпеки під час виконання робіт на висоті із застосуванням піротехнічного та слюсарно-монтажного інструментів. Вимоги безпеки під час виконання робіт на висоті із застосуванням пневматичного інструменту. Вимоги безпеки при застосуванні кігтів і лазів монтерських.

3.2.3.6. Вимоги безпеки під час виконання робіт на висоті з використанням вантажопідіймальних кранів, машин та пристроїв.

Загальні вимоги. Вимоги безпеки під час виконання робіт на висоті з використанням вантажопідіймальних кранів, лебідок, талів, кішок, блоків та поліспастів, вантажозахоплювальних пристроїв, вантажних стропів та тари. Дефекти при яких не дозволяється експлуатація вантажопідіймальних кранів, машин та пристроїв. Вимоги безпеки під час виконання робіт з механізованих пересувних помостів. Вимоги безпеки під час виконання робіт з колисок будівельних і тих, що навішуються на гак крана. Вимоги безпеки під час виконання робіт на висоті з підйомників.

3.2.3.7. Вимоги безпеки під час виконання окремих видів робіт на висоті.

Вимоги безпеки під час установлення дерев’яних конструкцій, виконання теслярських і столярних робіт. Вимоги безпеки під час виконання робіт на даху споруд. Вимоги безпеки під час монтажу або демонтажу стальних, залізобетонних та збірних конструкцій. Вимоги безпеки під час монтажу панелей, підкранових балок, ферм, ригелів, плит перекриття та інших конструкцій.

Вимоги безпеки під час проведення на висоті скляних та опоряджувальних робіт. Вимоги безпеки під час проведення на висоті бетонних робіт. Вимоги безпеки під час проведення робіт над водою. Вимоги безпеки під час проведення кам’яних робіт. Вимоги безпеки під час проведення робіт з очищення шибок споруд і світлових ліхтарів. Вимоги безпеки під час спорудження цегляних димових труб. Вимоги безпеки під час спорудження монолітних залізобетонних та збірних залізобетонних (металевих) димових труб.

Вимоги безпеки під час виконання робіт на висоті в безопорному просторі та на конструкціях (елементах конструкцій) споруд, будівель тощо з використанням верхолазного спорядження. Порядок установки опорних і страхувальних канатів. Вимоги безпеки під час пересування на висоті з використанням опорних і страхувальних канатів. Вимоги безпеки під час спуску по опорному канату. Вимоги безпеки під час підйому по опорному канату. Вимоги безпеки під час транспортування вантажів. Вимоги безпеки в разі виникнення небезпечних (аварійних) ситуацій.

Вимоги безпеки під час виконання робіт з риштувань та помостів. Вимоги безпеки під час виконання робіт з підвісних риштувань, колисок та помостів.

3.2.4. Правила безпеки при зберіганні, перевозці і використанні сильнодіючих отруйних речовин (НПАОП 0.00-1.45-69)

3.2.4.1. Призначення і поширення правил. Загальні положення.

3.2.4.2. Класифікація СДОР і їх категорії.

Вимоги до складів. Вимоги до приміщень, вентиляції, огороджень. Цехові склади для зберігання СДОР. Необхідні приміщення для цехових складів, кімнати для розфасування в цехах.

3.2.4.3. Допуск до роботи. Засоби захисту.

Вимоги до осіб і допуск до роботи. Навчання працівників з охорони праці. Забезпечення спецодягом та іншими ЗІЗ. Вибір марки і розміру ЗІЗ. Додаткові вимоги до особистої гігієни.

3.2.4.4. Порядок придбання СДОР залежно від класу. Перевезення, отримання дозволу на перевезення СДОР. Призначення особи відповідальної за перевезення. Порядок відпускання та здачі на склад, огляд.

3.2.4.5. Чистка і ремонт обладнання, яке контактує з СДОР. Робота з СДОР в цехах і лабораторіях. Відповідальність за виконання цих правил і контроль.

 

3.2.5. Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (ДНАОП 0.00-1.07–94)

3.2.5.1. Загальні положення. Галузь застосування та призначення Правил. Галузь застосування та призначення Правил. Терміни і визначення. Проектування. Відповідальність за порушення Правил.

3.2.5.2. Конструкція посудин. Загальні вимоги. Люки, лючки, кришки: кількість і вимоги до них. Днища посудин: види та вимоги до них. Зварні шви та їх розташування. Розміщення отворів у стінках посудин. Матеріали, які застосовуються для виготовлення, монтажу та ремонту посудин.

3.2.5.3. Виготовлення. Загальні вимоги: хто має право та система якості. Допуски. Зварювання: апаратура та допуск. Зварювальні матеріали: види і вимоги. Підготовка і збирання деталей під зварювання: вимоги до проведення робіт та місця проведення, клеймування. Атестація технології зварювання (дослідна і виробнича). Термічна обробка. Контроль зварних з’єднань: види та методи. Гідравлічне випробування. Оцінка якості зварних з’єднань та виправлення їх дефектів. Документація і маркірування.

3.2.5.4. Арматура, контрольно-вимірювальні прилади і запобіжні пристрої: оснащення посудин, запобіжні пристрої. Запірна або запірно-регулювальна арматура: встановлення, маркування. Манометри: точність, встановлення, застосування, перевірка. Прилади для вимірювання температури. Запобіжні пристрої від підвищення тиску: застосування, конструкція, документальне забезпечення, перевірка. Покажчики рівня рідини.

3.2.5.5. Встановлення, реєстрація і технічний огляд посудин, дозвіл на експлуатацію. Встановлення посудин. Реєстрація посудин. Технічне опосвідчення: порядок, періодичність, запис результатів. Дозвіл на введення посудини в експлуатацію.

3.2.5.6. Нагляд, утримання, обслуговування і ремонт. Організація нагляду: порядок призначення відповідальних осіб. Утримання та обслуговування посудин: навчання та допуск. Аварійна зупинка посудин. Ремонт посудин.

3.2.5.7. Посудини і напівфабрикати, придбання яких здійснюється за кордоном. Додаткові вимоги до цистерн і бочок для перевезення зріджених газів.

Додаткові вимоги до балонів. Опосвідчення балонів. Експлуатація балонів.

3.2.5.8. Контроль за дотриманням вимог цих правил.

 

3.2.6. Правила охорони праці для працівників м’ясопереробних цехів (НПАОП 15.1-1.06-99)

3.2.6.1. Галузь застосування. Поширення правил.

3.2.6.2. Загальні вимоги.

Вимоги до території, виробничих, допоміжних підсобних приміщень. Прийняття в експлуатацію нових та реконструйованих будівель, споруд. Діяльність підприємств щодо захисту навколишнього природного середовища.

3.2.6.3. Вимоги пожежної безпеки.

Вимоги до утримання території і приміщень. Профілактичні роботи перед опалювальним сезоном. Забезпечення підприємства та окремих його підрозділів засобами пожежогасіння. ПЛАС та тренування по ньому.

3.2.6.4. Вимоги безпеки до устаткування, ручного інструменту, інвентарю.

Тепловикористовуюче устаткування. Будова, розміщення і безпечна експлуатація посудин, що працюють під тиском, що працює на газу, компресорного обладнання, холодильного обладнання, ліфтів. Вимоги до вентиляційних систем.

Контрольно-вимірювальні прилади, автоматика, прилади безпеки і арматура. Терміни перевірки приладів. Правильне розміщення виробничого устаткування. Автоматичні лінії. Площадки, сходи, драбини, містки: вимоги до них, перевірка, огляд. Ручний інструмент.

3.2.6.5. Вимоги безпеки до технологічних процесів і організації робочих місць. Загальні вимоги. Посіл м’яса і приготування фаршу. Приготування льоду. Термічна обробка. Виробництво напівфабрикатів. Вимоги до сировини і переробки умовно придатної сировини. Робота з хімічними речовинами у лабораторії. Виконання робіт за нарядом-допуском.

3.2.6.6. Транспортування (переміщення) вантажів, складування, виконання вантажно-розвантажувальних робіт.

Вимоги до обладнання території підприємства для належного та безпечного виконання вантажно-розвантажувальних робіт. Складування. Експлуатація авто- і електронавантажувачів, електрокар, візків. Гравітаційні транспортні влаштування: схили, спуски, сковзали, жолоби, роликові і гвинтові спуски повинні забезпечувати плавне без ударів пересування переміщуваного вантажу. Для сипких матеріалів повинні бути виконані спуски у вигляді трубопроводів. Електричні тельфери, конвеєри. Підіймачі для завантаження устаткування. Підіймачі для завантаження продукції. Вантажно-розвантажувальні роботи на автомобільному транспорті. Вимоги до тари. Виконання вантажно-розвантажувальних робіт, переміщення вантажів немеханізованим способом. Граничні норми переміщення вантажу працівниками.

3.2.6.7. Вимоги до виробничих приміщень, відкритих площадок.

Виробничі приміщення. Складські приміщення і площадки. Дільниці технічного обслуговування та ремонту технологічного, виробничого та іншого устаткування.

3.2.6.8. Санітарно-гігієнічні вимоги до території, виробничих і допоміжних приміщень, устаткування і технологічних процесів.

Територія. Розмежування ковбасного цеху на зони. Улаштування і утримання виробничих приміщень. Санітарно-гігієнічні вимоги до устаткування і технологічних процесів. Допоміжні приміщення. Водопостачання і каналізація. Освітлення. Шум і вібрація. Особиста гігієна. Дезінсекція, дератизація.

3.2.6.8. Вимоги безпеки до загальновиробничого устаткування. Вимоги до посудин, що працюють під тиском. Вимоги до балонів для стиснених, зріджених і розчинених газів. Холодильні установки. Парові і водогрійні котли. Ліфти. Вантажопідіймальні механізми.

3.2.6.9. Електробезпека.

Загальні вимоги. Обслуговування електрообладнання. Захисні заходи щодо електробезпеки від ураження електричним струмом. Робота з переносним електроінструментом. Захист будівель і споруд від блискавки.

3.2.6.10. Вимоги до професійного відбору і перевірки знань з охорони праці.

Інструкції з охорони праці та пожежної безпеки, їх розробка. Проведення інструктажів та навчання з питань охорони праці.

3.2.6.11. Засоби індивідуального захисту.

Загальні положення. Забезпечення видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, норми видачі. Застосування і зберігання засобів індивідуального захисту.

3.2.6.12. Обов’язки, права, відповідальність і контроль за дотриманням цих правил.

 

3.2.7. Правила охорони праці для працівників виробництв забою та первинної обробки тваринницької сировини (ДНАОП 1.8.20-1.07-99)

3.2.7.1. Сфера застосування

3.2.7.2. Загальні вимоги

Вимоги до організації виробничих процесів. Небезпечні і шкідливі виробничі чинники.

Вимоги пожежної безпеки. Вимоги до охорони навколишнього середовища.

3.2.7.3. Вимоги до облаштування і утримання території, будівель і приміщень підприємства.

Облаштування і утримання території підприємства. Облаштування і утримання будівель і приміщень. Санітарно-побутові приміщення. Опалення і вентиляція. Освітлення. Водопостачання і каналізація. Шум і вібрація.

3.2.7.4. Вимоги до технологічних процесів первинної обробки свинини та яловичини

Загальні вимоги. Передзабійне утримання тварин. Карантин, ізолятор, санітарна зона. Забій і первинна обробка тварин. Обробка субпродуктів. Обробка кишок. Переробка жирової сировини. Варка кормів. Обробка і засолювання шкур. Вимоги при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт і переміщення вантажів. Санітарно-дезінфекційні роботи.

3.2.7.5. Вимоги до виробничого і під’ємно-транспортного обладнання.

Загальні вимоги. Засоби захисту, які входять в конструкцію виробничого обладнання.

Органи управління. Контрольно-вимірювальні прилади, автоматика і прилади безпеки. Трубопроводи и арматура. Розміщення обладнання. Обладнання для забою і первинної переробки тварин. Обладнання для обробки субпродуктів. Обладнання для обробки кишок. Обладнання для переробки жирової сировини. Обладнання для варки кормів. Обладнання для обробки і соління шкур. Під’ємно-транспортне обладнання. Холодильне обладнання. Посудини, що працюють під тиском. Немеханічне обладнання (інструменти, пристрої, тара, драбини, сходи, трали). Вимоги електробезпеки. Зарядка акумуляторних батарей.

3.2.7.6. Вимоги до професійного відбору і перевірки знань з охорони праці.

3.2.7.7. Засоби індивідуального захисту

3.2.7.8. Обов’язки, права, відповідальність і контроль за дотриманням цих правил.

 

3.2.8. Правила охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12)

3.2.8.1. Загальні положення. Поширення правил. Допуск до роботи.

3.2.8.2. Загальні вимоги безпеки. Обов’язки роботодавця перед працівниками.

3.2.8.3. Вимоги до території, виробничих і допоміжних приміщень, споруд.

Вимоги до приміщення і площадки для зберігання автомобілів. Загальні вимоги. Вимоги до приміщення для технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів. Вимоги до оглядових канав і естакад. Вимоги до контрольно-технічних пунктів. Вимоги до в’їздів і виїздів. Вимоги до опалення та вентиляції. Вимоги до водопостачання і каналізації.

3.2.8.4. Вимоги до паливозаправних пунктів, постів випуску і зливу газу.

3.2.8.5. Вимоги до освітлення і електробезпеки.

3.2.8.6. Вимоги до санітарно-побутових приміщень.

3.2.8.7. Вимоги безпеки до обладнання транспортних засобів.

Загальні вимоги. Вимоги безпеки до обладнання транспортних засобів, двигуни яких працюють на газовому паливі. Вимоги безпеки до обладнання спеціалізованих транспортних засобів.

3.2.8.8. Вимоги безпеки до устаткування, пристроїв, інструменту.

Загальні вимоги. Вимоги безпеки до підйомників, домкратів. Вимоги безпеки до конвеєрів. Вимоги безпеки до спеціалізованого устаткування, пристроїв. Вимоги безпеки до інструментів.

3.2.8.9. Вимоги безпеки під час зберігання транспортних засобів.

3.2.8.10. Вимоги безпеки під час технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів

Загальні вимоги. Вимоги безпеки під час миття транспортних засобів, агрегатів, вузлів. Вимоги безпеки під час виконання слюсарних та мастильних робіт. Вимоги безпеки під час перевірки технічного стану транспортних засобів. Додаткові вимоги безпеки під час перевірки технічного стану транспортних засобів, двигуни яких працюють на газовому паливі. Вимоги безпеки під час технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів. Вимоги безпеки під час технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, двигуни яких працюють на газовому паливі. Вимоги безпеки під час виконання шиномонтажних робіт. Вимоги безпеки під час виконання вулканізаційних робіт. Вимоги безпеки під час виконання зварювальних робіт. Вимоги безпеки під час виконання мідницьких робіт. Вимоги безпеки під час виконання фарбувальних робіт та антикорозійної обробки. Вимоги безпеки під час виконання акумуляторних робіт. Вимоги безпеки під час виконання ковальсько-ресорних робіт. Вимоги безпеки під час виконання кузовних робіт. Вимоги безпеки під час оббивальних робіт.

3.2.8.11. Вимоги безпеки під час застосування шкідливих речовин.

3.2.8.12. Основні вимоги безпеки при роботі на верстатах

Загальні вимоги. Токарні верстати. Свердлильні верстати. Фрезерні верстати. Заточувальні та шліфувальні верстати. Робота на ножицях, пилках та пресах. Деревообробні верстати.

3.2.8.13. Вимоги безпеки під час експлуатації транспортних засобів

Вимоги безпеки під час підготовки до виїзду, рух по території підприємства та робота на лінії. Вимоги безпеки під час експлуатації транспортних засобів, двигуни яких працюють на газовому паливі. Вимоги безпеки під час експлуатації автомобілів у віддаленні від основної бази.

3.2.8.14. Вимоги безпеки під час навантаження, розвантаження та перевезення вантажів.

Загальні вимоги. Вимоги безпеки під час перевезення вантажів. Вимоги безпеки до вантажно-розвантажувальних площадок. Вимоги безпеки під час виконання підйомно-транспортних робіт. Вимоги безпеки під час виконання стропальних та такелажних робіт. Вимоги безпеки під час робіт на авто- та електронавантажувачах, автокарах та електрокарах.

 

 

3.2.9. Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю (ДСП 9.9.5.-080-02)

3.2.9.1. Галузь застосування

3.2.9.2. Загальні положення

3.2.9.3. Документація, яку повинна мати лабораторія.

3.2.9.4. Вимоги до території. Вимоги до приміщень. Вимоги до апаратури, меблів та обладнання. Вимоги до застосування засобів захисту працюючих.

3.2.9.5. Режим роботи. Вимоги до професійного підбору кадрів і організації заходів з питань охорони праці.

3.2.9.6. Вимоги безпеки при виконанні робіт в лабораторіях.

3.2.9.7. Порядок дій при ліквідуванні аварій та нещасних випадках під час роботи в лабораторіях.

3.2.9.8. Електробезпека в лабораторії.

3.2.9.9. Пожежна безпека в лабораторії.

 

3.2.10. Правила будови і безпечної експлуатаціїнавантажувачів (НПАОП 0.00-1.22-08)

3.2.10.1. Загальні положення. Визначення термінів. Небезпека, пов’язана з експлуатацією навантажувачів.

3.2.10.2. Вимоги безпеки до будови навантажувачів та їх складових частин (загальні відомості; механізми; гальма; ходові колеса; вантажо-захоплювальні органи; барабани та блоки; ланцюги; електрообладнання; гідропривід; прилади і пристрої безпеки; апарати керування; кабіни керування; противага та баласт; огорожі; галереї, площадки та засоби доступу; установлення; знімні вантажо-захоплювальні пристрої; додаткові вимоги безпеки до автомобільних навантажувачів; додаткові вимоги безпеки до електронавантажувачів; вимоги безпеки до електричних штабелеукладувачів).

3.2.10.3. Вимоги до виготовлення, реконструкції, модернізації, ремонту, монтажу, демонтажу і налагодження.

3.2.10.4. Вимоги до навантажувачів і їх складових частин, придбаних за кордоном.

3.2.10.5. Вимоги до експлуатації (реєстрація; пуск у роботу; технічний огляд; відомчий нагляд і обслуговування; виконання робіт).

3.2.10.6. Порядок розслідування аварій та нещасних випадків. Відповідальність за порушення правил.

 

 

3.2.11. Правила будови і безпечної експлуатаціїпідйомників (НПАОП 0.00–1.36–03)

3.2.11.1. Загальні положення. Визначення термінів. Небезпека, пов’язана з експлуатацією підйомників.

3.2.11.2. Вимоги безпеки до будови підйомників та їх складових частин (загальні відомості; механізми; робочі платформи; канати; ланцюги; барабани та блоки; опори; гальма; прилади та пристрої безпеки; гідропривід; електрообладнання).

3.2.11.3. Вимоги до виготовлення, реконструкції, модернізації, ремонту, монтажу, демонтажу і налагодження.

3.2.11.4. Вимоги до підйомників і їх складових частин, придбаних за кордоном.

3.2.11.5. Вимоги до експлуатації (реєстрація; пуск у роботу; технічний огляд; відомчий нагляд і обслуговування; виконання робіт).

3.2.11.6. Порядок розслідування аварій та нещасних випадків. Відповідальність за порушення правил.

 

 

 

3.2.12. Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00–1.71–13)

3.2.12.1. Загальні положення. Визначення термінів. Посилання на іншу нормативно-правові акти.

3.2.12.2. Вимоги охорони праці під час виконання робіт з обробки металу та деревини на верстатах.

3.2.12.2.1. Загальні вимоги: конструкція верстатів, правила встановлення та підключення, вимоги до верстатів, порядок проведення ремонту.

3.2.12.2.2. Вимоги безпеки до металообробних верстатів. Види верстатів та їх вимоги до елементів конструкції та обладнання верстатів (зокрема захисні пристрої).

Вимоги охорони праці під час виконання робіт на металообробних верстатах:

 • токарної групи;
 • фрезерної групи;
 • стругальної, довбальної та протяжної груп;
 • свердлильної та розточувальної груп.

3.2.12.2.3. Вимоги безпеки до деревообробних верстатів. Види верстатів та їх вимоги до елементів конструкції та обладнання верстатів (зокрема захисні пристрої)

Вимоги охорони праці під час виконання робіт на деревообробних верстатах.

3.2.12.3. Вимоги охорони праці під час виконання робіт із застосуванням інструменту.

Загальні вимоги

Вимоги охорони праці під час виконання робіт із застосуванням:

ручного електрифікованого інструменту;

ручного слюсарно-ковальського інструменту;

пневматичного інструменту.

3.2.12.4. Вимоги охорони праці під час виконання робіт із застосуванням вантажопідіймальних машин, вантажозахоплювальних органів та пристроїв, інших пристосувань

Загальні вимоги.

Вимоги охорони праці під час виконання робіт із застосуванням:

 • лебідок;
 • талів та кішок;
 • блоків та поліспастів;
 • канатів, стропів, ланцюгів та шнурів;
 • домкратів;
 • драбин.

3.2.12.5. Вимоги охорони праці під час виконання зварювальних та вогневих робіт.

Загальні вимоги.

Вимоги охорони праці під час виконання:

 • електрозварювальних та газозварювальних робіт.
 • вимоги охорони праці під час виконання газополуменевих робіт.
 • вимоги охорони праці під час виконання паяльних робіт.

 

 

Інженер з ОП О.С. Ткаченко

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *