Програми навчання з питань охорони праці для працівників підприємства

2.2. Програма спеціального навчання з питань охорони праці для працівників, на допуск до обслуговування посудин, що працюють під тиском

 

2.2.1. Тематичний план спеціального навчання з питань охорони праці для працівниківна допуск до обслуговування посудин, що працюють під тиском

 

з/п

Короткий зміст тем навчання Кількість годин Заняття проводить
1. Законодавство про охорону праці. Основи законодавства про працю України 0,5 Начальник відділу ОП
2. Організація роботи з питань охорони праці в підрозділі 0,5 Начальник відділу ОП
3. Нормативно правові акти, діючі для працівника, який обслуговує посудини, що працюють під тиском. 1,5 Гол. механік
4. Забезпечення пожежної безпеки на підприємстві та в підрозділі. Вибухобезпека та вибухозахист 1 Інженер з ЦО
5. Характеристика умов праці на робочих місцях. Небезпечні та шкідливі виробничі чинники. 1 Начальник відділу ОП
6. Правила безпечних умов праці. Норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт 8 Нач. ДЕХО, Гол. механік
7. Електробезпека 1 Гол. енергетик
8. Гігієна праці та виробнича санітарія. Медичні огляди. 0,5 Старша медсестра
9. Обов’язки працівника, що обслуговує посудини під тиском при виникненні чи загрозі виникнення аварійної ситуації 1 Начальник відділу ОП
10. Надання долікарської допомоги 1 Старша медсестра
Усього: 16

2.2.2.Організація роботи з питань охорони праці у підрозділі

2.2.2.1 Вимоги до віку, статі, кваліфікації, стажу роботи, проходження медичних оглядів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Система підготовки працівників, що обслуговують посудини, які працюють під тиском. Робоче місце машиніста холодильних установок, електромеханіка торгівельного та холодильного устаткування, слюсаря-ремонтника (ЦППХ та ЗМ) та апаратника утилізації конфіскатів. Що повинні знати та вміти працівники ДЕХО, мех. служби ЦППХ та ЗМ, цеху з виготовлення кормового збагачувача, які під час роботи обслуговують посудини, що працюють під тиском. Обов’язки, права та відповідальність працівників ДЕХО та мех. служби ЦППХ та ЗМ. Обов’язки працівників ДЕХО, мех. служби ЦППХ та ЗМ, цеху з виготовлення кормового збагачувача щодо виконання правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.2.2.2 Утримання території та виробничих приміщень

Загальні вимоги безпеки щодо утримання та поведінки на території ДЕХО, мех. служби ЦППХ та ЗМ, цеху з виготовлення кормового збагачувача. Плакати та знаки безпеки, загорожі.

2.2.2.3 Безпечне виконання вантажно-розвантажувальних робіт.

Вимоги безпеки під час підіймання, переміщення та опускання вантажу вантажно-підіймальними механізмами. Вимоги безпеки під час виконання робіт із застосуванням лебідок, домкратів. Характеристика, класифікація та маркування вантажів. Сигналізація під час переміщення вантажів кранами. Складування вантажів, обладнання, металу, залізобетонних виробів.

 

2.2.3. Нормативно правові акти, діючі для працівника ДЕХО, мех. служби ЦППХ та ЗМ, цеху з виготовлення кормового збагачувача, які під час роботи обслуговують посудини, що працюють під тиском

2.2.3.1. Загальні відомості про міжгалузеві правила

— Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.07-94);

— Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті.

— ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

— Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів у редакції наказу
Міністерства енергетики та вугільної промисловості 13.02.2012 № 91.

— Правила улаштування електроустановок (ПУЕ).

— — Правила пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МНС України від 19 жовтня 2004 р. № 126 (НАПБ А.01.001-2004).

2.2.3.2. Загальні відомості про галузеві правила та інструкції;

— Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників.

2.2.3.3. Загальні відомості про стандарти;

— ISO 9001;

— ISO 14001;

— OHSAS 18001.

2.2.3.4. Вимоги інструкцій:

— по безпечній експлуатації посудин, що працюють під тиском (№ 79);

— для машиніста холодильних установок (№ 109);

— При роботі з фреоновою холодильною установкою (№ 207);

— Під час виконання на висоті робіт з ремонту та обслуговуванню фреонових холодильних установок (№ 208);

— Під час виконання експлуатаційних робіт на зовнішніх площадках фреонових холодильних установок та приміщень, які охолоджують ці установки (№ 209);

— Для машиністів, які постійно обслуговують централізовані фреонові холодильні установки в приміщеннях компресорного цеху (№ 211);

— Під час експлуатації вентиляційних систем машинних відділень фреонових холодильних установок (№ 208);

— При обслуговуванні вакуумних котлів (№ 76);

— інструкцій з охорони праці за видами робіт;

— функціональні обов’язки машиніста холодильних установок, електромеханік торгівельного та холодильного устаткування;

— інструкцій заводу-виготовлювача з експлуатації холодильних установок;

— інструкцій про заходи пожежної безпеки.

 

2.2.4. Правила безпечних умов праці. Норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт

2.2.4.1 Основні вимоги до фреонових холодильних установок, криогенних резервуарів та вакуумних котлів. Розміщення обладнання фреонових установок. Керування та обслуговування. Вимоги до герметичності. Матеріали, арматура і трубопроводи. Змащування та змащувальні масла. Запобіжні прилади. Запобіжні огородження. Контрольно-вимірювальні прилади. Система автоматизації.

2.2.4.2 Вимоги безпеки під час виконання робіт з інструментами та пристроями.

Вимоги безпеки до ручного електрифікованого інструменту та до виконання робіт із його застосуванням. Вимоги безпеки до слюсарно-ковальського інструменту.

2.2.4.3 Вимоги безпеки під час технічного обслуговування та експлуатації посудин, що працюють під тиском.

2.2.4.4 Періодичність та порядок огляду та опосвідчення посудин, що працюють під тиском. Вимоги безпеки під час експлуатації та технічного обслуговування посудин, що працюють під тиском. Арматура, контрольно-вимірювальні прилади і запобіжні пристрої: перекривна або перекривно-регулювальна арматура, манометри, термометри, запобіжні пристрої від підвищення тиску, покажчики рівня рідини. Опосвідчення та експлуатація балонів.

2.2.4.5 Дії при відхиленні від норми вимірювальних показників на фреонових установках, криогенних резервуарах, вакуумних котлах.

2.2.4.6 Норми безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів для машиністів холодильних установок.

Правила застосування засобів індивідуального захисту.

Правила догляду і періодичність заміни засобів індивідуального захисту.

Порядок заміни спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, що прийшли в непридатність раніше встановленого строку носіння.

 

2.2.5. Обов’язки працівника, що обслуговує посудини під тиском при виникненні чи загрозі виникнення аварійної ситуації

2.2.5.3 Види аварійних ситуацій.

Види аварійних ситуацій, які можуть виникнути під час експлуатації посудин, що працюють під тиском. Дії, спрямовані на запобігання аварійних ситуацій. Аварійна зупинка посудин.

2.2.5.4 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

Дії працівників що обслуговують посудини під тиском що обслуговує посудини під тиском у разі виникнення аварійних ситуацій:

— розгерметизація холодильного обладнання з витоком фреону;

— розгерметизація криогенних резервуарів з витоком вуглекислого газу;

— вибухи посудини, що працює під тиском;

— вибухи газу;

— вибух чи загорання хімічних речовин.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *