Програми навчання з питань охорони праці для працівників підприємства

2.3. Програма навчання з питань охорони праці для працівників будівельної дільниці

2.3.1. Тематичний план навчання з питань охорони праці для працівників будівельної дільниці

№ теми Короткий зміст занять Кількість годин Заняття проводить
1. Законодавство України з охорони праці. Основи законодавства про працю України 1 Начальник відділу ОП
2. Організація роботи з питань охорони праці в будівельній дільниці 1 Нач. буд. дільниці
3. Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для працівників будівельної дільниці 1 Начальник відділу ОП
4. Правила безпечних умов праці. Норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт 8 Нач. буд. дільниці
5. Забезпечення пожежної безпеки в будівельній дільниці 1 Інженер з ЦО
6. Характеристика умов праці на робочих місцях будівельної дільниці 0,5 Начальник відділу ОП
7. Електробезпека 1 Гол. енергетик
8. Гігієна праці та виробнича санітарія. Медичні огляди. 0,5 Начальник відділу ОП
9. Обов’язки працівника будівельної дільниці при виникненні чи загрозі виникнення аварійної ситуації 1 Інженер з ЦО
10. Надання долікарської допомоги 1 Старша медсестра
Усього: 16

2.3.2. Організація роботи з питань охорони праці в будівельній дільниці

2.3.2.1. Вимоги до віку, статі, кваліфікації, стажу роботи, проходження медичних оглядів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Система підготовки персоналу працівників будівельної дільниці. Робоче місце муляра, лицювальника синтетичних матеріалів, підсобного робітника, бетоняра. Що повинні знати та вміти працівники будівельної дільниці. Обов’язки, права, відповідальність працівників працівники будівельної дільниці згідно функціональних обов’язків. Обов’язки працівників будівельної дільниці щодо виконання правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.3.2.2. Утримання території та виробничих приміщень

Загальні вимоги безпеки щодо утримання та поведінки на території . Плакати та знаки безпеки, загорожі.

2.3.2.3. Безпечне виконання вантажно-розвантажувальних робіт.

Вимоги безпеки під час підіймання, переміщення та опускання вантажу вантажно-підіймальними механізмами. Вимоги безпеки під час виконання робіт із застосуванням лебідок, домкратів. Характеристика, класифікація та маркування вантажів. Сигналізація під час переміщення вантажів кранами. Складування вантажів, обладнання, металу, залізобетонних виробів.

2.3.3. Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для працівників будівельної дільниці

2.3.3.1. Загальні відомості про міжгалузеві правила:

— ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві .

— ДБН В.1.2-9-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації

— ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

— Технічний регламенту будівельних виробів, будівель і споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764

— ДНАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики.

— Правила пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МНС України від 19 жовтня 2004 р. № 126 (НАПБ А.01.001-2004).

  1. 3.3.2. Загальні відомості про галузеві правила та інструкції.
  2. 3.3.3. Загальні відомості про стандарти.

2.18.3.4. Вимоги інструкцій з охорони праці:

— Для муляра (№ 130);

— Для бетоняра (№ 190);

— По обслуговуванню вантажопідіймальних машин та механізмів, керованих з підлоги (№ 23).

— Для бетоняра (№24).

— Для лицювальника — плиточника. (№ 201).

— Під час монтажу бетонних і залізобетонних конструкцій (200).

— При роботі на висоті (№ 59).

— З електробезпеки (№63).

— При роботі з електроінструментом (№64).

— Для штукатура.

— По виконанню навантажуально-розвантажувальних робіт (№ 152).

— Під час виконання робіт з приставних драбин (№ 225).

2.3.3.5. Вимоги зазначені у функціональних обов’язках муляра, лицювальника синтетичних матеріалів, підсобного робітника, бетоняра;

2.3.3.6. Вимоги інших інструкцій.

— інструкції про заходи пожежної безпеки.

2.3.4. Правила безпечних умов праці. Норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт

2.3.4.1. Експлуатація засобів виконання будівельно-монтажних робіт. Будівельні машини, засоби механізації, пристрої, оснащення, ручні машини, інструменти. Вимоги до них та правила безпечного застосування.

2.3.4.2. Транспортні, вантажно-розвантажувальні роботи на будівельному майданчику. Порядок і способи транспортування, навантаження і розвантаження вантажів. Вимоги до майданчика для навантажувальних і розвантажувальних робіт. Вимоги безпеки до перевезення людей. Вимоги безпеки до перевезення небезпечних вантажів: вибухових, радіоактивних, отруйних, легкозаймистих та інших небезпечних вантажів. Правила виконання вантажно-розвантажувальних робіт вантажопідіймальними кранами.

2.3.4.3. Улаштування штучних основ і фундаментів Заходи безпеки під час закріплення штучних основ, зведення фундаментів, виконання бурових робіт необхідно вживати. Порядок і міри безпеки під час виконання робіт з хімічного і термічного закріплення ґрунту.

2.3.4.4. Земляні роботи Заходи безпеки під час виконання земляних та інших робіт у котлованах, траншеях. Планування, організацію і виконання земляних робіт. Земляні роботи в охоронній зоні кабелів високої напруги, діючих газопроводів та інших комунікацій необхідно виконувати за нарядом-допуском після одержання дозволу від організацій, що їх експлуатують.

2.3.4.5. Кам’яні роботи. Організацією робочих місць мулярів із використанням засобів підмощування, контейнеризації, оптимального розташування матеріалів, тари, вантажозахоплювальних пристроїв. Визначенням безпечної послідовності виконання робіт. Визначенням місць установлення і типів засобів захисту людей і предметів від падіння з висоти. Правила зведення стін.

2.3.4.6. Бетонні роботи. Вимоги безпеки під час роботи зі змішувальними машинами.

2.3.4.7. Монтажні роботи. Порядок монтажу будинків та конструкцій. Ізоляційні роботи, покрівельні роботи.

2.3.4.8. Роботи з лаками, фарбами розчинниками. Роботи з азбестовмісними матеріалами.

2.3.4.9. Вимоги безпеки під час виконання робіт з риштувань та помостів. Вимоги безпеки під час виконання робіт з люльки. Вимоги безпеки під час виконання робіт всередині ємностей. Вимоги безпеки до інструменту та до робіт із його застосуванням. Роботи з ручним електроінструментом, пневмоінструментом, штукатурними інструментами.

2.3.4.10. Проектно-технологічна документація, технологічні карти, вимоги безпеки та охорони праці в цих документах. Огородження і обладнання попереджувальними знаками безпеки та світловими сигналами будівельного майданчику.

2.3.4.11. Вимоги безпеки під час виконання робіт з інструментами та пристроями

Вимоги безпеки до ручного електроінструменту та до робіт із його застосуванням. Вимоги безпеки під час виконання робіт на верстаках. Вимоги безпеки до слюсарного інструменту (молотки, кувалди, зубила, пробійники, слюсарні лещата, гайкові ключі, викрутки тощо) та до робіт із його застосуванням. Вимоги безпеки під час виконання робіт з пневмоінструментом.

2.3.4.12. Роботи на висоті. Вимоги безпеки до робочих місць під час виконання робіт на висоті. Вимоги до засобів колективного та індивідуального захисту. Вимоги безпеки під час виконання робіт на висоті з використанням вантажопідіймальних кранів, машин та пристроїв, драбин та стрем’янок. Вимоги безпеки під час виконання окремих видів робіт на висоті.

 

2.3.5. Обов’язки працівників будівельної дільниці згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій

2.3.5.3 Види аварійних ситуацій.

Види аварійних ситуацій, під час виконання будівельних робіт. Дії, спрямовані на запобігання аварійних ситуацій.

2.3.5.4 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

Дії працівників будівельної дільниці у разі виникнення аварійних ситуацій:

— вибухи посудини, що працюють під тиском;

— вибухи газу;

— вибух чи загорання горючих речовин;

— обрушення будівель чи конструкцій;

— несправність шлангів;

— пошкодження електроінструменту;

— порушення міцності риштувань та помостів;

— обрив вантажу, що піднімається на риштування та міжповерхові перекриття;

— пожежа на будівельному майданчику.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *