Програми навчання з питань охорони праці для працівників підприємства

2.4. Програма спеціального навчання з питань охорони праці для працівників електроцеху та електротехнічної лабораторії

 

2.4.1. Тематичний план спеціального навчання з питань охорони праці для працівників електроцеху та електротехнічної лабораторії (електромонтажник силових мереж та електроустаткування, моторист електродвигунів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсар з КВП та автоматики, електромонтер)

 

№ теми Короткий зміст тем навчання Кількість годин Заняття проводить
1. Законодавство України з охорони праці. Основи законодавства про працю України 1 Начальник відділу ОП
2. Організація роботи з питань охорони праці в електроцеху 1 Начальник відділу ОП
3. Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для працівників електроцеху 1 Начальник відділу ОП
4. Вимоги безпеки під час монтажу, технічного обслуговування та ремонту електроустановок 3 Гол. енергетик
5. Вимоги безпеки під час монтажу, технічного обслуговування та ремонту освітлювальних мереж 4 Гол. енергетик
6. Вимоги безпеки під час ремонтних робіт на кабелях 2 Гол. енергетик
7. Вимоги безпеки під час технічного обслуговування розподільного устаткування та трансформаторів 2 Гол. енергетик
8. Роботи підвищеної небезпеки 2 Гол. енергетик
9. Небезпечні та шкідливі виробничі чинники 0,5 Начальник відділу ОП
10. Пожежна безпека 1 Інженер з ЦО
11. Обов’язки працівника електроцеху та електротехнічної лабораторії при виникненні чи загрозі виникнення аварійної ситуації 1 Інженер з ЦО
12. Гігієна праці та виробнича санітарія. Медичні огляди 0,5 Старша медсестра
13. Надання першої долікарської допомоги 1 Старша медсестра
Усього: 20

 

2.4.2. Організація роботи з питань охорони праці в електроцеху

2.4.2.1 Вимоги до віку, статі, кваліфікації, стажу роботи, проходження медичних оглядів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Порядок допуску до самостійної роботи. Перелік робіт, які повинні виконувати працівники електроцеху, залежно від робітничої посади. Що повинен знати та вміти слюсар КВП та автоматики, електромонтажник силових мереж та електроустаткування, моторист електродвигунів.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

2.4.2.2 Утримання території, виробничих приміщень та робочих місць

Загальні вимоги безпеки щодо утримання території структурного підрозділу та виробничого приміщення. Загальні вимоги до систем освітлення, вентиляції, кондиціонування, опалення, водопостачання, електропостачання у виробничих приміщеннях. Зони безпеки та їх огородження. Запобіжні написи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Періодичність та порядок оглядів засобів зв’язку та телекомунікаційних мереж.

 

2.4.3. Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для працівників електроцеху та електротехнічної лабораторії

2.4.3.1 Загальні відомості про міжгалузеві правила:

— ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.

— Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті.

— Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС).

— Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС).

— Правила улаштування електроустановок (ПУЕ).

  • ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.
  • ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.
  • ГОСТ 12.2.007.1-75 ССБТ. Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности.
  • ГОСТ 12.2.007.2-75 ССБТ. Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Требования безопасности.
  • ГОСТ 12.1.009-76 ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения.

— Правила пожежної безпеки України (НАПБ А.01.001-2004).

2.4.3.2 Загальні відомості про галузеві правила та інструкції

— Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі.

2.4.3.3 Загальні відомості про стандарти:

— ISO 9001;

— ISO 14001;

— OHSAS 18001.

2.4.3.4 Вимоги інструкцій з охорони праці:

— При роботі на висоті (№ 59);

— Для слюсаря по ремонту та експлуатації КВПіА (№ 70);

— По проведенню робіт з вимірювання мегомметром (№ 71);

— При виконанні паяльних робіт за допомогою паяльника (№ 73);

— Під час роботи з ручним інструментом (№ 125);

— 3 експлуатації повітряних ліній до 1 КВ (№ 155);

— 3 експлуатації трансформаторних підстанцій всіх типів (КТП,ЗТП), розподільних пунктів 6-10/0,4кВ їх обладнання та лінійних роз’єднувачів підприємства(№ 160);

— 3 експлуатації повітряних ліній електропередачі 6-10кВ (№ 162);

— 3 експлуатації кабельних ліній електропередач 6-10 та 0,4кВ (№ 163);

— Для електромонтерів, зайнятих ремонтом і обслуговуванням електрообладнання вантажопід’ємних кранів (№ 163);

— При виконанні робіт на стенді високовольтним стаціонарним для випробування захисних засобів електротехнічної лабораторії ТОВ «Зірка»(№ 179);

— При вимірюванні та випробуванні силових та вимірювальних трансформаторів електротехнічної лабораторії ТОВ «Зірка»;

— При вимірюванні та випробуванні силових кабельних ліній електротехнічної лабораторії ТОВ «Зірка»(№ 181);

— При вимірюванні та випробуванні масляних та вакуумних вимикачів електротехнічної лабораторії ТОВ «Зірка»(№ 182);

— При вимірюванні та випробуванні розрядників та обмежувачів перенапруг електротехнічної лабораторії ТОВ «Зірка»(№ 183);

— При виконанні вимірювань заземлюючих пристроїв електротехнічної лабораторії ТОВ «Зірка» (№ 184);

— При виконанні вимірювань електроінструменту, силових освітлювальних мережах (№ 185);

— Для електромонтерів з вимірювань та випробувань при виконанні робіт в мережах до 1000В електротехнічної лабораторії ТОВ «Зірка»(№ 186);

— Для електромонтерів з вимірювань та випробувань при виконанні робіт в мережах більше 1000В електротехнічної лабораторії ТОВ «Зірка»(№ 187);

— Під час виконання робіт з приставних драбин (№ 225).

— посадові інструкції слюсаря КВП та автоматики, електромонтажника силових мереж та електроустаткування, моториста електродвигунів ;

— інструкції з експлуатації електроустановок;

— інструкції про заходи пожежної безпеки.

 

2.4.4. Вимоги безпеки під час монтажу, технічного обслуговування та ремонту електроустановок

2.4.4.1 Технічні заходи безпеки під час проведення робіт в електроустановках

Розташування електричних машин, дотримання безпечних відстаней. Захист від короткого замикання в електроустановках із заземленою та ізольованою нейтраллю.
Спостереження за пуском і роботою електродвигунів. Аварійна зупинка електродвигуна. Характерні несправності в електродвигунах, методи їх виявлення та усунення. Перевірка опору обмоток електродвигунів, реостатів і пускорегулювальних резисторів. Вимоги безпеки перед початком роботи. Послідовність виконання технічних заходів перед проведенням робіт в електроустановках. Способи відключення електроустановок.

Вимоги безпеки під час монтажу апаратів ручного керування. Правила монтажу рубильників, пакетних вимикачів, ключів керування, кнопок керування тощо. Регулювання контактного натискання та одночасності замикання контактів. Монтаж і регулювання ручних приводів. Вимоги безпеки під час монтажу апаратів автоматичного керування і захисту. Монтаж настановних елементів. Регулювання контактів. Особливості монтажу універсальних автоматів. Регулювання послідовності замикання головних, попередніх і розкривних контактів. Перевірка і регулювання розчеплювачів. Особливості монтажу електровимірювальних приладів. Особливості монтажу реле керування і захисту. Монтаж вторинних кіл. Випробування проводки апаратури, що монтується, після установки.

2.4.4.2 Правила експлуатації електрозахисних засобів

Класифікація електрозахисних засобів. Відповідальність працівників за організацію користування та утримання засобів захисту. Зберігання засобів захисту. Контроль за станом засобів захисту та їх облік. Призначення та вимоги безпеки під час експлуатації електрозахисних засобів: ізолювальні штанги, ізолювальні кліщі, покажчики напруги, сигналізатори напруги, електровимірювальні кліщі, світлосигнальні покажчики пошкодження кабелів. Діелектричні засоби захисту: діелектричні рукавички, спеціальне діелектричне взуття, гумові діелектричні килими та ізолювальні підставки, захисні огородження, щити (ширми), ізолювальні накладки та ковпаки. Інструмент з ізолювальними рукоятками. Вивішування плакатів безпеки, які застосовуються під час проведення робіт в електроустановках. Встановлення та перевірка заземлень.

2.4.4.3 Вимоги безпеки під час виконання робіт з інструментами та пристроями
Класифікація ручного електрифікованого інструменту. Вимоги безпеки до кабелів та штепсельних вилок електроінструменту. Перевірка електроінструменту перед початком робіт із його застосуванням. Засоби індивідуального захисту, які повинні використовуватись під час виконання робіт із застосуванням електроінструменту. Вимоги безпеки під час виконання робіт із застосуванням електроінструменту. Дії та операції, що можуть спричинити травмування працівників під час виконання робіт із застосуванням електроінструменту. Вимоги безпеки під час експлуатації переносних ручних електричних світильників. Вимоги безпеки під час проведення робіт із застосуванням слюсарного інструменту.

2.4.5. Вимоги безпеки під час монтажу, технічного обслуговування та ремонту освітлювальних мереж

Світильники у виробничих приміщеннях та адміністративних будинках. Світильники аварійного освітлення. Вимоги безпеки до застосування світильників у приміщеннях з підвищеною небезпекою і особливо небезпечних. Вимоги безпеки до кабелів електроприймачів. Вимоги безпеки до електропроводки. Вимоги безпеки під час прокладення електропроводки та кабелів у приміщеннях, у вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зонах та на території підприємства. Контроль за станом ізоляції проводок різноманітних типів. Заміна ламп. Монтаж світильників і електроапаратів. Монтаж електроукладаючих виробів (вимикачів, штепсельних розеток). Контроль за станом контактної системи. Систематичний контроль постійного рівня напруги на окремих дільницях мережі. Періодичність перевірки дії автомату аварійного освітлення, його справності. Заміна дефектних пускових приладів. Заміна окремих дільниць мережі. Заміна вимикачів і розеток. Заміна кріплень. Повне розбирання світильників. Заміна дефектних деталей світильників.

2.4.6. Вимоги безпеки під час ремонтних робіт на кабелях

Порядок виконання ремонтних робіт на контрольних кабелях в охоронних зонах та проммайданчиках. Вимоги безпеки під час проведення земляних робіт та робіт на висоті. Прокладення та переукладення кабелю. Підвішування і кріплення кабелів та муфт. Розкривання муфт, розрізання кабелів. Робота із сумішами для заливання муфт. Заливка муфт. Роботи у підземних спорудах.

 

2.4.7. Роботи підвищеної небезпеки

2.4.7.1 Загальні відомості

Перелік робіт підвищеної небезпеки, що виконуються у електроцеху.

2.4.7.2 Організаційні заходи безпеки під час проведення робіт в електроустановках
Оформлення роботи за нарядом чи розпорядженням. Склад бригади, що працює за нарядом. Підготовка робочого місця і допуск до виконання робіт. Нагляд під час виконання робіт за нарядом. Оформлення перерв у роботі, переводу на інше місце. Закінчення робіт і закриття наряду.

Порядок виконання робіт з одноосібного переключення.

2.4.7.3 Експлуатація електрообладнання у вибухонебезпечних та пожежовибухонебезпечних зонах

Класифікація вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зон. Категорії та групи вибухонебезпечних сумішей повітря з газами або парою. Маркування вибухозахищеного електрообладнання. Вимоги до електрообладнання у вибухонебезпечних зонах. Вимоги до електрообладнання у пожежонебезпечних зонах. Застосування електричних проводів та кабелів у вибухонебезпечних зонах. Заземлення та занулення електроустановок у вибухонебезпечних зонах.

2.4.7.4 Обслуговування трансформаторів

Роботи з технічного обслуговування трансформаторів: за нарядом-допуском, за розпорядженням, у порядку поточної експлуатації.

2.4.7.5 Роботи на висоті

Допуск до виконання робіт на висоті. Вимоги безпеки під час виконання робіт на висоті; вимоги безпеки до обладнання, пристосувань та інструменту для виконання цих робіт.

 

2.4.8. Дії працівників електроцеху при виникненні чи загрозі виникнення аварійних ситуацій. Профілактика аварій

2.4.8.1 Вимоги безпеки для запобігання виникненню аварійних ситуацій, аварій та пожеж під час експлуатації та технічного обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку:

— пошкодження об’єктів, яке може призвести до виникнення аварійних ситуацій;

— падіння предметів;

— падіння з висоти;

— ураження електрострумом;

— газопрояви;

-пожежа, вибух.

2.4.8.2 Дії у разі виникнення аварійних ситуацій згідно із планом локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *