Програми навчання з питань охорони праці для працівників підприємства

2.6. Програма навчання з питань охорони праці для працівників відділ зв’язку та телекомунікаційних мереж

2.6.1. Тематичний план спеціального навчання з питань охорони праці для працівників відділу зв’язку та телекомунікаційних мереж (електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку, електромеханік електрозв’язку)

№ теми Короткий зміст тем навчання Кількість години Заняття проводить
1. Законодавство України з охорони праці. Основи законодавства про працю України 1 Начальник відділу ОП
2. Організація роботи з питань охорони праці у відділі зв’язку та телекомунікаційних мереж 1 Начальник відділу ОП
3. Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для працівників відділу зв’язку та телекомунікаційних мереж 0,5 Начальник відділу ОП
4. Вимоги безпеки під час монтажу, технічного обслуговування та ремонту засобів зв’язку та вимірювальної техніки 8 Начальник відділу зв’язку та телекомунікаційних мереж
5. Електробезпека 1 Гол. енергетик
6. Небезпечні та шкідливі виробничі чинники 0,5 Начальник відділу ОП
7. Забезпечення пожежної безпеки на підприємстві та в підрозділі. Вибухобезпека та вибухозахист 1 Інженер з ЦО
8. Дії працівників відділу зв’язку та телекомунікаційних мереж при виникненні чи загрозі виникнення аварійних ситуацій.Профілактика аварій 1 Інженер з ЦО
9. Гігієна праці та виробнича санітарія. Медичні огляди 1 Старша медсестра
10. Надання першої долікарської допомоги 1 Старша медсестра
Усього: 16

2.6.2. Організація роботи з питань охорони праці у відділі зв’язку та телекомунікаційних мереж

2.6.2.1 Загальні положення інструкції з охорони праці та посадова інструкція електромонтера з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку і електромеханіка електрозв’язку.

Вимоги до віку, статі, кваліфікації, стажу роботи, проходження медичних оглядів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Порядок допуску до самостійної роботи. Перелік робіт, які повинен виконувати електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку і електромеханік електрозв’язку. Що повинен знати та вміти електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку і електромеханік електрозв’язку під час виконання робіт.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

2.6.2.2 Утримання території, виробничих приміщень та робочих місць

Загальні вимоги безпеки щодо утримання території структурного підрозділу та виробничого приміщення. Загальні вимоги до систем освітлення, вентиляції, кондиціонування, опалення, водопостачання, електропостачання у виробничих приміщеннях. Зони безпеки та їх огородження. Запобіжні написи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Періодичність та порядок оглядів засобів зв’язку та телекомунікаційних мереж.

2.6.3. Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для працівників відділу зв’язку та телекомунікаційних мереж

2.6.3.1 Загальні відомості про міжгалузеві правила

— ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.

— Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті.

— Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС).

— Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС).

— Правила улаштування електроустановок (ПУЕ).

— Правила пожежної безпеки України (НАПБ А.01.001-2004).

2.6.3.2 Загальні відомості про галузеві правила та інструкції

— Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі.

2.6.3.3 Загальні відомості про стандарти

— ISO 9001;

— ISO 14001;

— OHSAS 18001.

2.6.3.4 Вимоги інструкцій з охорони праці:

— Для електромеханіка електрозв’язку (№ 234).

— Для електромонтера з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку (№ 235).

— При виконанні паяльних робіт за допомогою паяльника (№ 73).

— Під час роботи з ручним інструментом (№ 125).

— При роботі на висоті (№ 59).

— При роботі з електроінструментом (№64).

— Під час виконання робіт з приставних драбин (№ 225).

— посадові інструкції електромонтера і електромеханіка електрозв’язку та засобів вимірювальної техніки;

— інструкції з експлуатації засобів зв’язку та телекомунікаційних мереж;

— інструкції про заходи пожежної безпеки.

 

2.6.4. Вимоги безпеки під час монтажу, технічного обслуговування та ремонту засобів зв’язку та вимірювальної техніки

2.6.4.1 Технічні заходи безпеки під час проведення робіт по збірці вузлів апаратури зв’язку та засобів вимірювальної техніки, монтажу устаткування.

Спостереження за ввімкненням і роботою вимірювальної техніки та засобів зв’язку. Характерні несправності в засобах зв’язку та вимірювальної техніки. Проведення профілактики і перевірки устаткування, що обслуговується, приладів і апаратури

Вимоги безпеки перед початком роботи.

Послідовність виконання технічних заходів перед проведенням робіт.

Способи відключення засобів зв’язку та вимірювальної техніки. Особливості монтажу засобів зв’язку. Особливості налагодження та встановлення електронних ваг. Випробування апаратури, що монтується, після установки.

2.6.4.2 Правила експлуатації електрозахисних засобів

Класифікація електрозахисних засобів. Відповідальність працівників за організацію користування та утримання засобів захисту. Зберігання засобів захисту. Контроль за станом засобів захисту та їх облік. Призначення та вимоги безпеки під час експлуатації електрозахисних засобів: ізолювальні штанги, ізолювальні кліщі, покажчики напруги, сигналізатори напруги, електровимірювальні кліщі, світлосигнальні покажчики пошкодження кабелів. Діелектричні засоби захисту: діелектричні рукавички, спеціальне діелектричне взуття, гумові діелектричні килими та ізолювальні підставки, захисні огородження, щити (ширми), ізолювальні накладки та ковпаки. Інструмент з ізолювальними рукоятками. Вивішування плакатів безпеки, які застосовуються під час проведення робіт. Встановлення та перевірка заземлень.

2.6.4.3 Вимоги безпеки під час виконання робіт з інструментами та пристроями
Класифікація ручного електрифікованого інструменту. Вимоги безпеки до кабелів та штепсельних вилок електроінструменту. Перевірка електроінструменту перед початком робіт із його застосуванням. Засоби індивідуального захисту, які повинні використовуватись під час виконання робіт із застосуванням електроінструменту. Вимоги безпеки під час виконання робіт із застосуванням електроінструменту. Дії та операції, що можуть спричинити травмування працівників під час виконання робіт із застосуванням електроінструменту. Вимоги безпеки під час експлуатації переносних ручних електричних світильників. Вимоги безпеки під час проведення робіт із застосуванням слюсарного інструменту.

2.6.4.4 Вимоги безпеки під час прокладення кабелю. Вимоги безпеки під час ремонтних робіт на кабелях. Вимоги безпеки під час проведення земляних робіт та робіт на висоті. Прокладення та переукладення кабелю. Підвішування і кріплення кабелів та муфт. Розкривання муфт, розрізання кабелів. Робота із сумішами для заливання муфт. Заливка муфт. Роботи у підземних спорудах.

2.6.4.5 Перелік робіт підвищеної небезпеки, що виконуються у структурному підрозділі.

Роботи на висоті. Допуск до виконання робіт на висоті. Вимоги безпеки під час виконання робіт на висоті; вимоги безпеки до обладнання, пристосувань та інструменту для виконання цих робіт.

Оформлення роботи за нарядом чи розпорядженням. Склад бригади, що працює за нарядом. Підготовка робочого місця і допуск до виконання робіт. Нагляд під час виконання робіт за нарядом. Оформлення перерв у роботі, переводу на інше місце. Закінчення робіт і закриття наряду.

2.6.4.6 Експлуатація електрообладнання у вибухонебезпечних та пожежовибухонебезпечних зонах.

Класифікація вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зон. Категорії та групи вибухонебезпечних сумішей повітря з газами або парою. Маркування вибухозахищеного електрообладнання. Вимоги до електрообладнання у вибухонебезпечних зонах. Вимоги до електрообладнання у пожежонебезпечних зонах. Застосування електричних проводів та кабелів у вибухонебезпечних зонах. Заземлення та занулення електроустановок у вибухонебезпечних зонах.

2.6.5. Дії працівників відділу зв’язку та телекомунікаційних мереж при виникненні чи загрозі виникнення аварійних ситуацій

2.6.5.1 Вимоги безпеки для запобігання виникненню аварійних ситуацій, аварій та пожеж під час експлуатації та технічного обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку:

— пошкодження об’єктів, яке може призвести до виникнення аварійних ситуацій;

— падіння предметів;

— падіння з висоти;

— ураження електрострумом;

— газопрояви;

— пожежа, вибух.

2.6.5.2 Дії у разі виникнення аварійних ситуацій згідно із планом локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *